2020/2021 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Загальні предмети

brak

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy psychologii
Лекція: 30
2 Залік W
Rachunek kosztów dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Лекція: 30
2 Залік W
Język polski w technice
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Konflikty współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie własnym rozwojem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy prawa
Лекція: 30
2 Залік W
Ekonomia menedżerska
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Eksploracja podwodna
Лекція: 30
2 Залік W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Historia techniki i kultury materialnej
Лекція: 21
Польові заняття: 9
3 Залік W
Podstawy negocjacji
Лекція: 30
2 Залік W
Bliski Wschód – kultura i społeczeństwo
Лекція: 30
2 Залік W
Komunikacja społeczna
Лекція: 30
2 Залік W
Kultura języka polskiego
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Nowe media w komunikacji społecznej
Тренінги: 30
2 Залік W
Podstawy przedsiębiorczości
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Biznes Plan
Лекція: 15
Тренінги: 30
3 Залік W
Człowiek wobec środowiska na przestrzeni dziejów
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Ekologiczne aspekty życia człowieka
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік W
Eksploracja podwodna
Лекція: 30
2 Залік W
Geoportale w społeczeństwie informacyjnym
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік W
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік W
Gospodarka przestrzenna dla opornych
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Historia ceramiki
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік W
Historia techniki i kultury materialnej
Лекція: 21
Польові заняття: 9
3 Залік W
Konflikty współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік W
Literatura XX wieku – przewodnik dla inżyniera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Metodyka skutecznego studiowania
Лекція: 30
2 Залік W
Minimalizm, konsumpcjonizm i inne nowoczesne filozofie życia
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Muzyka klasyczna – praktyczny przewodnik dla inżyniera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Семінарські заняття: 30
2 Залік W
Nowatorskie strategie inwestycji w papiery wartościowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Opera dla inżynierów - podstawy wiedzy o sztuce operowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy negocjacji
Лекція: 30
2 Залік W
Podstawy przedsiębiorczości
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Pojęcia i metody przestrzenne w naukach społecznych
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Psychologia przedsiębiorczości
Тренінги: 30
2 Залік W
Rachunek kosztów dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Religie świata: człowiek a sacrum
Лекція: 30
2 Залік W
Rozwój kompetencji miękkich
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Rynek nieruchomości – wybrane aspekty
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Socjologia podróży i turystyki
Лекція: 30
2 Залік W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Wielkie katastrofy ekologiczne
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Wprowadzenie do nauki o konserwacji i zabezpieczaniu dzieł sztuki i zabytków
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
3 Залік W
Współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie własnym rozwojem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W