2019/2020 Стаціонарне І рівня СГ Загальні предмети

brak

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zarządzanie wiedzą i organizacje uczące się
Лекція: 30
2 Залік W
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Лекція: 30
2 Залік W
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Лекція: 30
2 Залік W
Doradztwo filozoficzne i coaching
Лекція: 30
2 Залік W
Dostępność informacji elektronicznej
Проектні заняття: 28
2 Залік W
Główne nurty muzyki popularnej
Лекція: 30
2 Залік W
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Лекція: 30
2 Залік W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Лекція: 30
2 Залік W
O muzyce w filmie
Семінар: 30
2 Залік W
Socjologia religii i ateizmu
Лекція: 30
2 Залік W
Specjalistyczne źródła informacji
Семінар: 4
1 Залік W
Współczesne społeczeństwo polskie
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie organizacjami
Лекція: 30
2 Залік W
Warsztaty rekrutacyjne
Тренінги: 30
3 Залік W
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Лекція: 30
2 Залік W
Nowoczesne działania marketingowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Zarządzanie rozwojem startupu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Finanse i ubezpieczenia
Лекція: 30
2 Залік W
Psychologia biznesu
Лекція: 30
2 Залік W
Archeometalurgia
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Autorozwój zawodowy
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Лекція: 30
2 Залік W
Główne nurty muzyki popularnej
Лекція: 30
2 Залік W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Лекція: 30
2 Залік W
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Лекція: 30
2 Залік W
Podstawy analizy dzieła muzycznego dla melomanów
Семінар: 30
2 Залік W
Nowoczesne działania marketingowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Zarządzanie rozwojem startupu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Autorozwój zawodowy
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Лекція: 30
2 Залік W
Projektowanie i prowadzenie szkoleń
Тренінги: 30
2 Залік W
Światotwórstwo w grach komputerowych
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік W