A A A
pl | en | uk
2019/2020 Стаціонарне І рівня СГ Загальні предмети

brak

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy psychologii
Лекція: 30
2 Залік W
Podstawy psychologii
Лекція: 30
2 Залік W
Rachunek kosztów dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Religie świata: człowiek a sacrum
Лекція: 30
2 Залік W
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Лекція: 30
2 Залік W
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Лекція: 30
2 Залік W
Język polski w technice
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Konflikty współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie własnym rozwojem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy prawa
Лекція: 30
2 Залік W
Ekonomia menedżerska
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Eksploracja podwodna
Лекція: 30
2 Залік W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік W
Biznes Plan
Лекція: 15
Тренінги: 30
3 Залік W
Podstawy negocjacji
Лекція: 30
2 Залік W

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy przedsiębiorczości
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy psychologii
Лекція: 30
2 Залік W
Religie świata: człowiek a sacrum
Лекція: 30
2 Залік W
Socjologia podróży i turystyki
Лекція: 30
2 Залік W
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Лекція: 30
2 Залік W
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Лекція: 30
2 Залік W
Bliski Wschód – kultura i społeczeństwo
Лекція: 30
2 Залік W
Konflikty współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie własnym rozwojem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy prawa
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік W
Metodyka skutecznego studiowania
Лекція: 30
2 Залік W
Odlewnictwo artystyczne
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Historia techniki i kultury materialnej
Лекція: 21
Польові заняття: 9
3 Залік W
Nowe media w komunikacji społecznej
Тренінги: 30
2 Залік W
Psychologia przedsiębiorczości
Тренінги: 30
2 Залік W
Kultura języka polskiego
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W