brak

Inżynieria Procesów Przemysłowych stanowi podstawę rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Obejmuje ona projektowanie, wytwarzanie i formowanie wyrobów i ich komponentów uwzględniając najnowsze trendy rozwoju przemysłu.

Wybierając kierunek Inżynieria Procesów Przemysłowych absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie procesów wytwarzania i technik formowania wyrobów metalowych oraz inteligentnego projektowania linii technologicznych. Poznają najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Zrozumieją konieczność ochrony surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady „green deal” zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Studenci zyskają także kluczową wiedzę z obszaru najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących w praktyce przemysłowej elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, technik cyfryzacji czy druku 3D i szybkiego prototypowania zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 i 5.0.

Studia na kierunku Inżynieria Procesów Przemysłowych umożliwią zatem zdobycie szerokiej wiedzy i praktyki przemysłowej na temat wytwarzania zaawansowanych technologicznie oraz funkcjonalnie materiałów i wyrobów gotowych. Jest to niezbędne dla szybkiego rozwoju tak wymagających obszarów zastosowań jak: motoryzacja, energetyka, lotnictwo, elektronika, telekomunikacja, czy medycyna. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 13/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

 

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do fizyki
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 21
5 Залік O
Materiały inżynierskie
Лекція: 18
3 Залік O
Podstawy programowania inżynierskiego
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
3 Залік O
Technologie wytwarzania materiałów inżynierskich
Лекція: 18
Тренінги: 18
3 Залік O
Chemia ogólna
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 21
Лабораторні заняття: 9
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 42
10 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka metali
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 21
7 Іспит O
Chemia fizyczna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
4 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Іспит O
Nauka o materiałach
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5 Іспит O
Grafika inżynierska
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Математика II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 21
5 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 1/4
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technika cieplna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Statystyka
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
4 Залік O
Technologie metalurgiczne
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
5 Іспит O
Automatyzacja procesów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Залік O
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 2/4
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmiot obieralny humanizujący 1
Лекція: 9
Семінарські заняття: 9
2 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie wytwarzania przyrostowego
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Technologie formowania materiałów I
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Wstęp do wirtotechnologii
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Wymiana ciepła
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Залік O
Logistyka produkcji
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
4 Залік O
Metody badań materiałów
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 3/4
Лекторат: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zrównoważony rozwój przemysłu
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3 Іспит O
Gospodarka energetyczna procesów
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
3 Іспит O
Technologie formowania materiałów II
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3 Іспит O
Technologie ubytkowe CAM
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Techniki symulacji numerycznych CAE
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
3 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 4/4
Лекторат: 15
5 Іспит O
Blok obieralny w sem. 5
Сума аудиторних годин: 81
12 Залік O

Літній семестр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Gospodarka odpadami
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Techniki wirtualizacji materiałów
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Blok obieralny w sem. 6
Сума аудиторних годин: 108
12 Іспит O

Зимовий сместр, 2030/2031

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot obieralny humanizujący 2
Сума аудиторних годин: 18
3 Залік O
Blok obieralny w sem. 7
Сума аудиторних годин: 108
12 Залік O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Сума аудиторних годин: 27
3 Залік O

Літній семестр, 2030/2031

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ograniczenia procesowe
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O