2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

brak

Studia magisterskie na kierunku Cyberbezpieczeństwo mają na celu kształcenie kompetentnych specjalistów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa danych cyfrowych, zabezpieczania sieci komputerowych oraz ochrony użytkowników systemów informatycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty poruszające różne aspekty cyberbezpieczeństwa, przedstawiające możliwe zastosowania praktyczne, rozwijające kompetencje techniczne oraz umiejętności miękkie, wspierające przedsiębiorczość i organizację pracy zespołowej, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu tworzenia innowacji. Program studiów uwzględnia prognozy rozwoju rynku IT oraz opinie ekspertów z otoczenia gospodarczego. Z tego względu absolwenci kierunku Cyberbezpieczeństwo są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy – zarówno jako kompetentni inżynierowie jak i specjaliści na szczeblu kierowniczym, chętnie zatrudniani w firmach mających świadomość wagi cyberbezpieczeństwa w działalności gospodarczej czy instytucjach publicznych i organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Kierunek Cyberbezpieczeństwo wspomaga rozwój indywidualnych zainteresowań i kompetencji studentów. Realizowane jest to m.in. poprzez szeroki zakres poruszanej tematyki dotyczącej cyberbezpieczeństwa, indywidualny wybór przedmiotów obieralnych, wsparcie przedsiębiorczości czy rozwój własnych projektów. Absolwenci mają możliwość dalszego kontynuowania kształcenia – zdobyta wiedza umożliwia odbywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i zdobywanie certyfikatów. Chętni mogą kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej i prowadzić badania w zespołach naukowych, pod okiem doświadczonych naukowców.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 66/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza kryminalistyczna danych cyfrowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Capture the Flag (CTF)
Проектні заняття: 50
Тренінги: 10
4 Залік O
Analiza danych i uczenie maszynowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Badanie wydajności systemów
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 40
4 Залік O
Ochrona systemów i sieci
Лабораторні заняття: 24
Семінарські заняття: 6
3 Залік O
Zarządzanie i ekonomia projektów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Etyka i prawo w cyberbezpieczeństwie
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
4 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Kryptografia postkwantowa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Metodyka prowadzenia prac B+R
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty obieralne semestr 2
Сума аудиторних годин: 225
20 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Warsztaty dyplomowe
Лекція: 4
Проектні заняття: 46
2 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 3
Сума аудиторних годин: 100
8 Залік O