2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

brak

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Systemy Wbudowane posiada wiedzę z zakresu testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych, architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC; a także potrafi: projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL), projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne, projektować wysokosprawne układy zasilające, zaprojektować układy sensorowe, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.
Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Sieci i Usługi posiada wiedzę z zakresu: metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych, multimedialnych usług interaktywnych oraz potrafi: projektować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem QoS oraz bezpieczeństwa, projektować systemy transmisyjne, dobierać protokoły komunikacyjne, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technik kodowania informacji, protokołów transmisji danych oraz architektur sieci telekomunikacyjnych do projektowania i wytwarzania nowych sieci telekomunikacyjnych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elementy zarządzania własną karierą
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 24
3 Залік O
Technika światłowodowa i fotonika
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
IET-Ścieżka Dyplomowania, sem. 1
Сума аудиторних годин: 308
23 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metodyki zarządzania projektami
Лекція: 30
2 Залік O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
Лекторат: 30
2 Іспит O
IET-2s-SU ścieżka Sieci i Usługi, sem.2
Сума аудиторних годин: 372
26 Залік W
IET-2s-SW ścieżka Systemy Wbudowane, sem.2
Сума аудиторних годин: 348
26 Залік W

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
IET-3s-SU ścieżka Sieci i Usługi, sem.3
Сума аудиторних годин: 106
10 Залік W
IET-3s-SW ścieżka Systemy Wbudowane, sem.3
Сума аудиторних годин: 92
10 Залік W