2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Jądrowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie technologii wykorzystywanych do produkcji energii jądrowej. W programie znajdują się treści umożliwiające dogłębne zrozumienie zjawisk zachodzących w reaktorach jądrowych oraz technologii reaktorowych. Istotne miejsce zajmują również treści związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jądrowym cyklem paliwowym oraz regulacjami w obszarze energetyki jądrowej. W trakcie studiów nacisk będzie położony na umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, a dzięki dużemu wyborowi przedmiotów obieralnych studenci będą mogli samodzielnie zdecydować, jakie aspekty technologii jądrowych i pokrewnych zagadnień chcą poznać głębiej.

Energetyka jądrowa to perspektywiczny kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy, związanym z wdrożeniem w Polsce energetyki jądrowej jako stabilnego, bezemisyjnego źródła energii, które jest niezbędne w procesie dekarbonizacji gospodarki i ochrony klimatu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach szeroko rozumianego sektora jądrowego. Od operatorów elektrowni na wszystkich etapach inwestycji, od przygotowania i budowy po eksploatację, po dostawców technologii i producentów urządzeń i materiałów. Absolwenci o takim profilu będą również poszukiwani w instytucjach nadzorujących energetykę jądrową oraz w sektorze badań i rozwoju.

Kształcenie w zakresie energetyki jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. W latach 90-tych XX w. kształcenie i badania w obszarze energetyki jądrowej prowadził Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej. W 2003 roku kształcenie to przejął kierunek Energetyka, początkowo w ramach Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, a od 2008 w ramach Wydziału Energetyki i Paliw. Od samego początku w ofercie kierunku Energetyka znajdowały się zagadnienia związane z energetyką jądrową. Obecnie kierunek Energetyka Jądrowa funkcjonuje jako samodzielny kierunek na II stopniu studiów.

Opiekun kierunku:


Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 74/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

 

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ekonomika energetyki jądrowej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 10
3 Залік O
Fizyka reaktorowa
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Jądrowe metody pomiarowe
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Ochrona radiologiczna i dozymetria
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Іспит O
Podstawy energetyki jądrowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Prawo atomowe
Лекція: 12
2 Залік O
Radiochemia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Technologia i eksploatacja reaktorów jądrowych
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Termohydraulika reaktorów jądrowych I
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 10
Семінар: 10
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody numeryczne fizyki reaktorów jądrowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Termohydraulika reaktorów jądrowych II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 210
21 Залік O
Język obcy B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 50
4 Залік O
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 90
6 Залік O