brak

Celem kształcenia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 jest wykształcenie absolwentów gotowych do podjęcia pracy w firmach funkcjonujących w ramach szeroko pojętej czwartej rewolucji przemysłowej. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalające na monitorowanie, pozyskiwanie i analizę danych. Będą przygotowani do integracji rozwiązań z technologii wytwórczych (w szczególności odlewniczych) z rozwiązaniami nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji.
Systemy tzw. Przemysłu 4.0 bazują na zintegrowanych, zautomatyzowanych systemach produkcyjnych, w których mamy do czynienia z ciągłą wymianą informacji. Informacje pochodzą m.in. z systemów IoT, czujników oraz systemów zarządzania produkcją.
Inżynierskie kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim interdyscyplinarności – zdolności do łączenia wiedzy z obszarów automatyki, sztucznej inteligencji, mechatroniki, programowania, a do tego umiejętności wykraczających poza kompetencje typowo inżynierskie. Specjalista Przemysłu 4.0 wykazywać będzie się również umiejętnościami z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami oraz zespołami ludzkimi, do tego sprawnego komunikowania się i gotowością do zmian.
Zakres kształcenia obejmie przygotowanie programistyczne i obliczeniowe, zagadnienia automatyki i sterowania oraz przygotowanie do zagadnień związanych z analizą i obróbką danych, w tym z użyciem metod sztucznej inteligencji. Absolwent będzie rozwijać te zagadnienia w połączeniu z praktyką. Proces kształcenia obejmie również zagadnienia związane z wybranymi technologiami wytwórczymi, zwłaszcza w zakresie nowoczesnego odlewnictwa.
Obecnie cyfrowe technologie zmieniają sposób prowadzenia produkcji w oparciu o generowanie, transfer i przetwarzanie, a także analizę dużych zbiorów danych. Czwarta rewolucja przemysłowa związana jest z komunikacją między czujnikami, urządzeniami, systemami przemysłowego Internetu rzeczy w celu optymalizacji produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Absolwenci kierunku Technologie Przemysłu 4.0 otrzymają̨ wiedzę teoretyczna ̨ i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie szeroko rozumianych systemów automatyzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji czy sterowania produkcją.
Absolwenci będą mieć̨ możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 oraz innych kierunkach prowadzonych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB) oraz dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. AGH (WO)

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 12/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Лінійна алгебра
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Математичний аналіз
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Programowanie w języku Python
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Podstawy wiedzy o materiałach
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Лекція: 15
Проектні заняття: 45
3 Залік O
Przemysł 4.0
Лекція: 30
2 Залік O
Współczesne technologie materiałowe
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Analiza matematyczna 2
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy Data Science
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Metody badań materiałów i konstrukcji
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Programowanie obiektowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Oprogramowanie obliczeniowe
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Sterowanie układów liniowych I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Bazy danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Stopy odlewnicze
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Podstawy wiedzy o polimerach
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Elektrotechnika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Sterowanie układów liniowych II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Techniki pomiarowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Projektowanie technologii wytwarzania
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Elektronika
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Systemy PLC
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Analiza danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Symulacje komputerowe procesów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Systemy pomiarowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 180
12 Залік O

Літній семестр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Symulacje technologii wytwarzania komponentów odlewanych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Podstawy robotyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Systemy wizyjne w instalacjach przemysłu 4.0
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Budowa maszyn i mechanizacja przemysłu
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 135
12 Залік O

Зимовий сместр, 2030/2031

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmioty obieralne HS-1
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Przedmioty obieralne HS-2
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Лекція: 30
3 Залік O
Przedmioty obieralne lub koło naukowe
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Przedmioty obieralne z pracownią dyplomową
Проектні заняття: 45
4 Залік O