2023/2024 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Wydział Humanistyczny

brak

Kierunek Informatyka Społeczna mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych przede wszystkim w dwóch obszarach: zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz user experience i design thinking (ang. user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych.
Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Priorytetem jest takie ukształtowanie studenta, aby był on konkurencyjny na rynku pracy dzięki łączeniu w sposób trafny i efektywny kompetencji miękkich i twardych.
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badań interfejsów użytkownika oraz badań z zakresu user experience oraz wdrażania intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego oraz mediach elektronicznych na stanowiskach, które wymagają wyżej wymienionych kompetencji. Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna znajdą zatrudnienie w wielu branżach m.in. w usługach IT, w sektorze ICT, telekomunikacji, bankowości, e-commerce, w mediach oraz segmencie badań rynku, a także w zarządzaniu projektami i w sektorze big data. Będą to zatem zawody: Account manager, Ad traffic manager, Analityk compliance, Analityk systemów komputerowych, Art director, Brand manager, Broker informacji, Content manager, Copywriter, Data analyst, E-Commerce manager, Graphics designer, Information architect, Innovation designer, Marketing specialist, Media buyer & planner, New media designer, PR manager, Product owner, Project manager, SEO specialist, Social media manager, Social media specialist, Software developer, Specjalista ds. marketingu Internetowego, Specjalista ds. użyteczności, Strategy planner, Traffic manager, Trendsetter, User experience designer, User interface developer.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 9/2021 z dnia 3 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Wstęp do projektowania interfejsów
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Metody badań jakościowych
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Metody badań ilościowych
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Logika
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Twórcze myślenie
Тренінги: 15
1 Залік O
Wymiary życia społecznego
Лекція: 30
2 Іспит O
Grafika komputerowa
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wprowadzenie do informatyki społecznej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Metody ilościowe w naukach technicznych 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy programowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie webowe
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Badanie użyteczności interfejsów
Лекція: 30
2 Залік O
Design Thinking
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Społeczny wymiar technologii
Лекція: 30
2 Залік O
Komunikacja społeczna w dobie nowych mediów
Лекція: 15
Семінар: 15
2 Залік O
Architektura Usługowa Systemów ICT
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Metody i techniki programowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Analiza sieci społecznych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Metody ilościowe w naukach technicznych 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Warsztaty praktyczne s.2 i s4
Тренінги: 24
2 Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Лекція: 30
4 Залік O
Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Smart community, smart city
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Wielowymiarowa analiza danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Service design
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Probabilistyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3 (profil praktyczny)
Лекторат: 45
- Залік O
Bazy danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Społeczeństwo sieci
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Google Analytics
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Wprowadzenie do IBM SPSS Modeler
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Тренінги: 15
1 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3 (profil praktyczny)
Лекторат: 60
5 Іспит O
Eksploracja Danych
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Projektowanie interfejsów
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Komputerowa ekstrakcja danych
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Warsztaty praktyczne s.2 i s4
Тренінги: 24
2 Залік O
Blok obieralny 4s IS (wybór 1 z 2)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Лекція: 60
4 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”
Тренінги: 30
2 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Modelowanie w eksploracji danych
Лекція: 10
Проектні заняття: 20
3 Іспит O
Praktyka studencka 1
Професійна практика: 0
14 Залік O
Analityka, inżynieria i wizualizacja danych
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Socjologia innowacji
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Media społecznościowe w gospodarce
Тренінги: 24
2 Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Seminarium licencjackie 1
Семінарські заняття: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
10 Залік O
Praktyka studencka 2
Професійна практика: 0
16 Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Seminarium licencjackie 2
Семінарські заняття: 30
2 Залік O