2022/2023 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

brak

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 1
Лекція: 31
Аудиторні заняття: 31
10 Іспит O
Zapis konstrukcji 1
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Techniki informatyczne
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Techniki wytwarzania
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Іспит O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1n
Лекція: 16
2 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
4 Залік O
Chemia
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
6 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika 1
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
4 Залік O
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Zapis konstrukcji 2
Проектні заняття: 16
2 Залік O
Matematyka 2
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
8 Іспит O
Informatyka
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 12
4 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 8
8 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4n
Сума аудиторних годин: 20
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3n
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O
Grupa modułów językowych - 1n
Лекторат: 25
- Залік O
Podstawy automatyki
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 8
7 Іспит O
Mechanika 2
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów językowych - 2n
Лекторат: 25
- Залік O
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6n
Сума аудиторних годин: 32
5 Залік O
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 20
Проектні заняття: 12
5 Іспит O
Metrologia i techniki pomiarowe
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Sterowanie ciągłe
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów językowych - 3n
Лекторат: 20
- Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania prac inżynierskich - Obieralny 9n
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O
Napędy elektryczne
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7n
Сума аудиторних годин: 22
3 Залік O
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4 Іспит O
Technika mikroprocesorowa
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Analiza sygnałów i identyfikacja
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15n
Сума аудиторних годин: 16
3 Залік O
Grupa modułów językowych - 4n
Лекторат: 20
5 Іспит O
Grupa modułów specjalnościowych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11n
Сума аудиторних годин: 24
3 Залік O
Podstawy robotyki
Лекція: 14
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
5 Залік O
Sterowanie dyskretne
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8n
Сума аудиторних годин: 24
3 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10n
Сума аудиторних годин: 24
4 Залік O
NHiS - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13n
Сума аудиторних годин: 18
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12n
Контрольні та перехідні роботи: 25
3 Залік O
Przemysłowe systemy sterowania
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
5 Іспит W
Roboty przemysłowe
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
5 Іспит O
Systemy czasu rzeczywistego
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
5 Іспит O

Літній семестр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18n
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17n
Семінарські заняття: 10
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14n
Сума аудиторних годин: 24
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych w języku obcym - Systemy i projektowanie mechatroniczne - Obieralny 16n
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O