brak

Kierunek Inżynieria Metali jest ściśle związany z dyscypliną Inżynieria Materiałowa i stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku o takiej nazwie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów I stopnia został opracowany w taki sposób, aby przekazać studentom wiedzę ogólną, niezbędną do wykonywania zawodu inżynieria, poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych oraz umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne rozwiązywanie zadań inżynierskich.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem różnych materiałów inżynierskich, w tym stosowanych w motoryzacji, energetyce i lotnictwie.

Jako sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa, kierunek Inżynieria  Metali czerpie z najlepszych doświadczeń, tradycji i potencjału kadry naukowo-dydaktycznej oraz infrastruktury umożliwiającej prowadzenie kształcenia i badań naukowych na najwyższym poziomie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 15/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia ogólna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 9
9 Іспит O
Inżynieria materiałów
Лекція: 18
2 Залік O
Математика I
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 42
10 Іспит O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 9
1 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
3 Залік O
Wstęp do fizyki
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 21
5 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia fizyczna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
4 Іспит O
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
4 Залік O
Fizyka metali
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 21
7 Іспит O
Krystalografia
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 18
4 Іспит O
Математика II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 21
5 Іспит O
Statystyka
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Przedmiot obieralny HES I
Сума аудиторних годин: 18
2 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Іспит O
Nauka o materiałach
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 25
7 Іспит O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
5 Залік O
Technologie metalurgiczne
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
5 Залік O
Termodynamika metali i stopów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Залік O
Przedmiot obieralny HES II
Лекція: 18
3 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Лекторат: 30
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grafika inżynierska
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Metalurgia proszków
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Metody odlewnicze
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Polimery i kompozyty
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Procesy przeróbki plastycznej
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Іспит O
Własności mechaniczne materiałów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Zarządzanie jakością
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
4 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Лекторат: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny w sem. 5
Сума аудиторних годин: 81
12 Залік O
Inżynieria powierzchni
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
3 Іспит O
Materiały ceramiczne
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Metale nieżelazne
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Technologie spajania i cięcia
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
3 Іспит W
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Лекторат: 15
5 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny w sem. 6
Сума аудиторних годин: 108
12 Залік O
Metaloznawstwo stopów żelaza
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
Metody badań materiałów
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
3 Іспит O
Metrologia i opracowanie danych
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
3 Залік O
Obróbka cieplna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny w sem. 7
Сума аудиторних годин: 126
12 Залік O
Materiały dla energetyki i lotnictwa
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
3 Іспит O

Літній семестр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Лекція: 9
Семінарські заняття: 18
3 Залік O