brak

Zakres tematyczny

  1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.).
  2. Podstawy wiedzy ekonomicznej (50 godz.).
  3. Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.).
  4. Rzeczoznawstwo majątkowe (119 godz.).
  5. Seminarium dyplomowe i egzamin (19 godz.)

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie wykładów przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, będących specjalistami m.in. z zakresu budownictwa, kosztorysowania, podstaw matematyki, gospodarki nieruchomościami, metodyki wyceny nieruchomości oraz przez osoby spoza wydziału – specjalistów m.in. od zagadnień ekonomicznych, prawnych, rolnych, leśnych oraz interdyscyplinarnych (np. psychologicznych).

Około 10% wszystkich zajęć stanowią zajęcia praktyczne w formie seminaryjno-warsztatowej, prowadzone w mniejszych grupach i obejmujących praktyczne przykłady wyceny oraz przygotowanie operatu szacunkowego. Semestr II kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej, zbliżonym w formie do egzaminu państwowego. Egzamin złożony jest z 90 pytań testowych oraz jednego zadania praktycznego. Weryfikacja wiedzy praktycznej odbywa się przez sprawdzenie pisemnej pracy kontrolnej w formie operatu szacunkowego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Oferta studiów jest skierowana do osób pragnących zdobyć państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, do urzędników państwowych i samorządowych oraz do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień, związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH, tel.: 12 617 44 80, mail: abaran@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii, tel.: 12 617 33 23, 12 617 44 80, mail:abaran@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Krzysztof Kozak, tel.: 12 617 22 74, mail:kozak@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Лекція: 62
8 Залік O
Podstawy wiedzy ekonomicznej
Лекція: 50
7 Залік O
Podstawy wiedzy technicznej
Лекція: 20
3 Залік O
Rzeczoznawstwo majątkowe
Лекція: 10
3 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Лекція: 22
4 Залік O
Podstawy wiedzy technicznej
Лекція: 10
2 Залік O
Rzeczoznawstwo majątkowe
Лекція: 109
13 Залік O
Seminarium dyplomowe oraz egzamin końcowy
Аудиторні заняття: 14
10 Іспит O