brak

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, przestrzeń geograficzna i jej odwzorowanie, układy współrzędnych i wysokości, normalizacja w zakresie informacji geograficznej, wolne oprogramowanie i otwarte dane; modele i struktury danych, podstawy baz danych, elementy fotogrametrii i teledetekcji; projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i grafika komputerowa, wybrane oprogramowanie GIS; podstawy kartografii, geowizualizacja (w tym 3D); metadane geoprzestrzenne, standardy wymiany danych, internetowe usługi danych przestrzennych, dyrektywa INSPIRE; analizy w modelu wektorowym, analizy sieciowe, geokodowanie, analizy w modelu rastrowym, budowanie i analizowanie modeli powierzchni 3D; bazy danych przestrzennych, projektowanie baz danych przestrzennych, jakość danych, podstawy technologiczne i formalno-prawne geodezji, skaning laserowy, GPS (GNSS), wykorzystanie istniejących materiałów kartograficznych (kalibracja, wektoryzacja), harmonizacja i import danych, zastosowania topologii; wspomaganie podejmowania decyzji i inne przykłady złożonych analiz, automatyzacja przetwarzania danych i analiz.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników instytucji i firm mających (lub mogących mieć) do czynienia z danymi geograficznymi oraz do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem w swojej codziennej działalności narzędzi GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Piotr Cichociński; tel.: 12 617 34 31; mail: studium-gis@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; tel.: 12 617 22 68, mail: bdageod@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Adrianna Flammer; tel.: 12 617 33 23; mail: adudek@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy systemów informacji geograficznej
Лекція: 10
Проектні заняття: 4
1 Залік O
Dane geograficzne I
Лекція: 9
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Oprogramowanie CAD i GIS
Лекція: 7
Проектні заняття: 14
1 Залік O
Kartografia i geowizualizacja
Лекція: 6
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Infrastruktury informacji przestrzennej
Лекція: 8
Проектні заняття: 11
1 Залік O
Podstawowe analizy przestrzenne
Лекція: 9
Проектні заняття: 26
3 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Dane geograficzne II
Лекція: 19
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Zaawansowane zastosowania systemów informacji geograficznej
Лекція: 10
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Przygotowanie i złożenie pracy końcowej
Семінарські заняття: 6
15 Залік O