brak

Zakres tematyczny

Geologia złożowa, nowoczesne techniki górnicze, wiertnicze i geodezyjne, racjonalizacja opróbowania złóż, optymalizacja metodyki szacowania jakości i zasobów złóż przy zastosowaniu metod geostatystycznych, wspomaganie geofizyczne prac dokumentacyjnych, zmiany prawa geologicznego i górniczego oraz praw pokrewnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Osoby zatrudnione w geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych oraz w organach administracji geologicznej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH, tel.: 12 617 23-71, e-mail: mucha@geol.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, tel.: 12 617 23-71, e-mail: sdgg@geol.agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk, tel.: 12 617 23-71, e-mail: sdgg@geol.agh.edu.pl

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia złóż kopalin skalnych, chemicznych, rud i węgli
Лекція: 19
Аудиторні заняття: 9
3 Залік O
Wybrane zagadnienia: A. górnictwa odkrywkowego
Лекція: 5
Аудиторні заняття: 5
2 Іспит O
Wybrane zagadnienia: B. górnictwa podziemnego
Лекція: 5
Аудиторні заняття: 5
2 Іспит O
Wybrane zagadnienia: C. wiertnictwa
Лекція: 5
Аудиторні заняття: 5
3 Іспит O
Wybrane zagadnienia: D. geodezji górniczej
Лекція: 5
Аудиторні заняття: 5
3 Іспит O
Geologia górnicza i dokumentowanie geologiczne złóż
Лекція: 20
2 Залік O
Hydrogeologia górnicza
Лекція: 10
2 Залік O
Górnicza geologia inżynierska
Лекція: 8
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia górnicza i dokumentowanie geologiczne złóż
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 5
Польові заняття: 15
6 Іспит O
Elementy prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska
Лекція: 10
3 Іспит O
Projektowanie zagospodarowania złóż i likwidacji kopalń
Лекція: 5
1 Залік O
Geofizyczne wspomaganie prac geologicznych
Лекція: 10
2 Залік O
Geostatystyka górnicza
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Wycena wartości złóż kopalin
Лекція: 5
1 Залік O
Geologiczne aspekty inwestycji górniczych
Лекція: 4
1 Залік O