A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Zagadnienia bezpośrednio związane z nowymi technologiami energetycznymi oraz możliwymi do wykorzystania źródłami energii dla celów wytwarzania energii elektrycznej oraz produkcji ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach. W zakres studiów wchodzą przedmioty zawierające podstawy teoretyczne niezbędne do poprawnego opisu procesów i zjawisk w trakcie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła takie jak podstawy procesów termodynamicznych w energetyce, zjawiska cieplne oraz przepływowe w maszynach i urządzeniach energetycznych, podstawy procesu spalania oraz tworzenia i ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych. Duży nacisk zostanie położny na szczegółowe przedstawienie i scharakteryzowanie niskoemisyjnych, niekonwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. W trakcie wykładów i ćwiczeń przedstawione zostaną wszystkie najważniejsze nowe technologie energetyczne stosowane na skalę przemysłową takie jak układy gazowo-parowe, farmy wiatrowe, farmy słoneczne, elektrownie wodne, technologie przekształcania odpadów i paliw alternatywnych, czy technologie wodorowe. W zakresie studiów nie zabrakło także miejsca dla tematyki modelowania procesów energetycznych, magazynowania i dystrybucji energii cieplnej, jak również funkcjonowania współczesnych rynków energii.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób związanych z energetyką zawodową (zakłady energetyczne, biura projektowe, firmy konsultingowe i doradcze, jednostki samorządowe itd.), pragnących uzyskać nową wiedzę i umiejętności w zakresie niskoemisyjnych technologii i źródeł energii. Trwająca aktualnie transformacja energetyczna w kraju, liczne modernizacje i nowe inwestycje wymuszają dostosowywanie się do nowych rozwiązań i technologii wytwarzania energii. Prezentowane studia podyplomowe umożliwią słuchaczom poznanie podstaw teoretycznych, metod oceny techniczno-ekonomicznej, technik modelowania i optymalizacji, współczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Paweł Madejski, prof. AGH, tel.: +48 12 617 48 72, e-mail: pawel.madejski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: +48 12 617 31 13, e-mail: kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Paweł Madejski, mgr inż. Barbara Machniewicz, tel.: +48 12 617 48 72, 12 617 31 13, e-mail: pawel.madejski@agh.edu.pl, kseiuos@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
1.0 Залік O
Лекція: 10
1.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
2.0 Залік O
Лекція: 10
2.0 Залік O
Лекція: 5
1.0 Залік O
Лекція: 5
1.0 Залік O
Лекція: 20
2.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
1.0 Залік O
Семінар: 5
1.0 Залік O
Лекція: 5
1.0 Залік O
Семінар: 10
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 10
3.0 Залік O
Лекція: 10
2.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 14
2.0 Іспит O
Лекція: 10
3.0 Іспит O
Лекція: 10
1.0 Іспит O
Лекція: 10
Проектні заняття: 5
2.0 Іспит O
Семінар: 5
1.0 Іспит O
Семінар: 10
2.0 Іспит O
Проектні заняття: 1
Семінар: 9
1.0 Іспит O
Лекція: 3
Проектні заняття: 2
1.0 Іспит O
Семінар: 5
1.0 Іспит O
Лекція: 10
1.0 Іспит O
Семінарські заняття: 20
5.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором