A A A
pl | en | uk

brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia bezpośrednio związane z nowymi technologiami energetycznymi oraz możliwymi do wykorzystania źródłami energii dla celów wytwarzania energii elektrycznej oraz produkcji ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach. W zakres studiów wchodzą przedmioty zawierające podstawy teoretyczne niezbędne do poprawnego opisu procesów i zjawisk w trakcie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła takie jak podstawy procesów termodynamicznych w energetyce, zjawiska cieplne oraz przepływowe w maszynach i urządzeniach energetycznych, podstawy procesu spalania oraz tworzenia i ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych. Duży nacisk zostanie położny na szczegółowe przedstawienie i scharakteryzowanie niskoemisyjnych, niekonwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. W trakcie wykładów i ćwiczeń przedstawione zostaną wszystkie najważniejsze nowe technologie energetyczne stosowane na skalę przemysłową takie jak układy gazowo-parowe, farmy wiatrowe, farmy słoneczne, elektrownie wodne, technologie przekształcania odpadów i paliw alternatywnych, czy technologie wodorowe. W zakresie studiów nie zabrakło także miejsca dla tematyki modelowania procesów energetycznych, magazynowania i dystrybucji energii cieplnej, jak również funkcjonowania współczesnych rynków energii.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób związanych z energetyką zawodową (zakłady energetyczne, biura projektowe, firmy konsultingowe i doradcze, jednostki samorządowe itd.), pragnących uzyskać nową wiedzę i umiejętności w zakresie niskoemisyjnych technologii i źródeł energii. Trwająca aktualnie transformacja energetyczna w kraju, liczne modernizacje i nowe inwestycje wymuszają dostosowywanie się do nowych rozwiązań i technologii wytwarzania energii. Prezentowane studia podyplomowe umożliwią słuchaczom poznanie podstaw teoretycznych, metod oceny techniczno-ekonomicznej, technik modelowania i optymalizacji, współczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Paweł Madejski, prof. AGH, tel.: +48 12 617 48 72, e-mail: pawel.madejski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: +48 12 617 31 13, e-mail: kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Paweł Madejski, mgr inż. Barbara Machniewicz, tel.: +48 12 617 48 72, 12 617 31 13, e-mail: pawel.madejski@agh.edu.pl, kseiuos@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zagadnienia mechaniki płynów w maszynach cieplno-przepływowych
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
1 Залік O
Parowe źródła energii i wymienniki ciepła
Лекція: 10
1 Залік O
Spalanie paliw i emisje
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O
Odnawialne źródła energii
Лекція: 10
2 Залік O
Niekonwencjonalne Zasoby i Źródła Energii
Лекція: 5
1 Залік O
Typy złóż i technologie wydobycia gazu ziemnego
Лекція: 5
1 Залік O
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe
Лекція: 20
2 Залік O
Turbiny i farmy wiatrowe
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
1 Залік O
Fotowoltaika przemysłowa i elektrownie solarne
Семінар: 5
1 Залік O
Elektrownie wodne
Лекція: 5
1 Залік O
Aspekty prawne oraz techniczne urządzeń elektroenergetycznych, techniki cieplnej i gazowej
Семінар: 10
2 Залік O
Zajęcia seminaryjne
Семінарські заняття: 10
3 Залік O
Procesy termodynamiczne, cieplne i przepływowe w technologiach energetycznych
Лекція: 10
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Modelowanie i symulacje procesów energetycznych
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 14
2 Іспит O
Metody redukcji i ograniczania emisji zanieczyszczeń
Лекція: 10
3 Іспит O
Technologie przekształcania biopaliw, odpadów przemysłowych i komunalnych
Лекція: 10
1 Іспит O
Technologie magazynowania energii
Лекція: 10
Проектні заняття: 5
2 Іспит O
Przemysłowe pompy ciepła
Семінар: 5
1 Іспит O
Techno-ekonomiczna ocena współczesnych technologii energetycznych
Семінар: 10
2 Іспит O
Współczesne rynki energii
Проектні заняття: 1
Семінар: 9
1 Іспит O
Sieci ciepłownicze nowej generacji
Лекція: 3
Проектні заняття: 2
1 Іспит O
Technologie wodorowe w energetyce
Семінар: 5
1 Іспит O
Energetyka jądrowa
Лекція: 10
1 Іспит O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
5 Іспит O