A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń transportu linowego. Dwusemestralne studia podyplomowe obejmują swoim zakresem najważniejsze problemy eksploatacyjne spotykane w urządzeniach takich jak górnicze wyciągi szybowe, koleje linowe, dźwigi osobowe i towarowe itp. Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla wymienionych zakresów tematycznych przewidziane są dla inżynierów projektujących i eksploatujących liny oraz poszczególne grupy urządzeń transportu linowego. Prowadzone są w Katedrze Inżynierii Maszyn i Transportu (do 2019 roku w Katedrze Transportu Linowego) AGH od kilkudziesięciu lat i obejmują szerokie spektrum wiadomości z dziedzin związanych z systemami transportu linowego. Ze względu na specyficzne cechy tych urządzeń specjalistyczna wiedza jest niezwykle przydatna inżynierom zatrudnionym w wielu działach gospodarki mających związek z transportem linowym. Studia mogą być organizowane w systemie obejmującym więcej niż jedną z wymienionych grup urządzeń.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Tomasz Rokita, tel.: 12-617-36-82, e-mail: rokitom@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu, tel.: 12-617-30-51, e-mail: rokitom@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Beata Kuśnierz, tel.: 12-617-30-51, e-mail: kimit@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 4
Семінарські заняття: 4
7.0 Іспит O
Лекція: 8
Семінарські заняття: 4
8.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
Семінарські заняття: 4
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Семінарські заняття: 4
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Семінарські заняття: 4
5.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
4.0 Іспит O
Лекція: 12
Семінарські заняття: 4
5.0 Іспит O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 6
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 2
6.0 Іспит O
Лекція: 8
4.0 Іспит O
Семінарські заняття: 4
6.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором