A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe zakresem obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu współczesnych kierunków rozwoju konstrukcji, badań i wdrożeń odnawialnych zasobów i źródeł energii. Program studiów podzielony jest na bloki tematyczne, które swym zakresem obejmują wszystkie technologie ekoenergetyczne i zasoby odnawialne: geotermię, biomasę i biopaliwa, słońce, wodę, wiatr, pompy ciepła oraz zagadnienia dodatkowe związane z tą tematyką: strategię rozwoju OZE, politykę energetyczną w tym zakresie, samowystarczalność energetyczną z wykorzystaniem OZE, budownictwo zeroenergetyczne oraz audyting energetyczny budynków. Dodatkowym blokiem programowym jest praktyczny wyjazd terenowy ukazujący możliwości zastosowań OZE.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni technicznych (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), kierunków związanych z energetyką, mechaniką, budownictwem, techniką rolniczą, transportem - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny zasobów energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju konstrukcji i zastosowań urządzeń energetyki odnawialnej.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, tel.: (12) 617 36 81, e-mail: akaluki@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla, tel.: (12) 617 31 13; (12) 617 39 22, e-mail: kseiuos@agh.edu.pl, soiis@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Marciniszyn, mgr inż. Barbara Machniewicz, tel.: (12) 617 39 22, (12) 617 31 13, e-mail: soiis@agh.edu.pl, kseiuos@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
4.0 Залік O
Лекція: 20
Семінар: 4
5.0 Залік O
Лекція: 16
3.0 Залік O
Лекція: 16
Семінар: 4
4.0 Залік O
Лекція: 12
Семінар: 10
4.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Семінар: 4
4.0 Залік O
Семінар: 14
3.0 Залік O
Лекція: 14
3.0 Залік O
Семінар: 10
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 10
3.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором