brak

Zakres tematyczny

Wybrane zagadnienia z termodynamiki i mechaniki płynów. Procesy spalania i wymiany ciepła. Konstrukcja i eksploatacja maszyn przepływowych – pomp, wentylatorów, sprężarek. Eksploatacja, konstrukcja i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych, układów regulacji cyfrowej, energetyki jądrowej. Konstrukcja i eksploatacja kotłów parowych, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, ogrzewnictwa i sieci cieplnych, bilansowania, kontroli i monitoringu procesów cieplnych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Technologie proekologiczne w energetyce, odnawialne źródła energii, rynek energii.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Do kadry inżynieryjnej pracującej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach produkujących ciepło, biurach projektowych, działach w energetyce zajmujących się ochroną środowiska, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i najnowszych technologii zmierzających do zastąpienia energetyki węglowej niskoemisyjnymi i czystymi źródłami energii.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, tel.: 12 617 3079, e-mail: pajak@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: 12 617 31 13, e-mail: kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Bronisława Odziewa, tel.: 600 498 830, e-mail: odziewa@agh.edu.pl, mgr inż. Barbara Machniewicz, tel.: 12 617 31 13

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wybrane zagadnienia z termodynamiki i mechaniki płynów
Лекція: 20
3 Залік O
Spalanie paliw. Wymiana ciepła. Wymienniki
Лекція: 15
3 Залік O
Polityka energetyczna, aspekty prawne i kierunki transformacji energetycznej. Zrównoważone technologie energetyczne
Лекція: 10
1 Залік O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn przepływowych
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 10
2 Залік O
Gaz ziemny. LNG. Transport. Przesył. Magazynowanie energii
Лекція: 10
1 Залік O
Napędy elektryczne. Elektroenergetyka
Лекція: 10
1 Залік O
Praktyka w elektrowniach
Практичні заняття: 20
2 Залік O
Zajęcia seminaryjne
Семінарські заняття: 10
5 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Odnawialne źródła energii. Ogniwa paliwowe
Лекція: 15
1 Іспит O
Kotły parowe
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 5
2 Залік O
Turbiny parowe i gazowe
Лекція: 10
2 Іспит O
Procesy cieplne w elektrowniach i elektrociepłowniach, bilansowanie, kontrola i monitoring
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
4 Залік O
Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów
Лекція: 10
1 Іспит O
Diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
Лекція: 10
1 Іспит O
Ogrzewnictwo i sieci cieplne
Лекція: 10
1 Іспит O
Energetyka jądrowa
Лекція: 10
1 Іспит O
Rynek energii
Лекція: 5
1 Іспит O
Układy regulacji cyfrowej
Лекція: 5
1 Іспит O
Praktyka w elektrowniach
Практичні заняття: 10
2 Іспит O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
5 Іспит O