A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe zakresem obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu: doskonalenia kwalifikacji oraz kształcenia specjalistów z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków; kształcenia wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów z zakresu: oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii - w stosunku do potrzeb użytkowych, efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji - w stosunku do potrzeb użytkowych, zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, energia elektryczna, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku) oraz dostosowywania budynków do najwyższych standardów energetycznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), które ukończyły studia: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, elektroenergetyka i elektrotechnika, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny energetycznej budynków, projektowania budynków zeroenergetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Krzysztof Szczotka, tel.: (12) 617-34-13, mail: szczotka@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: (12) 617-31-13; e-mail: kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Barbara Machniewicz, dr inż. Krzysztof Szczotka, tel.: (12) 617-31-13, (12) 617-34-13, e-mail: kseiuos@agh.edu.pl, szczotka@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 4
2.0 Залік O
Лекція: 14
4.0 Залік O
Лекція: 10
3.0 Залік O
Лекція: 12
4.0 Залік O
Лекція: 8
3.0 Залік O
Лекція: 12
4.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Семінар: 4
5.0 Залік O
Лекція: 6
Семінар: 14
5.0 Залік O
Семінар: 25
5.0 Залік O
Семінар: 25
5.0 Залік O
Семінарські заняття: 10
5.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором