brak

Zakres tematyczny

Informatyczne Systemy Baz Danych są specjalną klasą systemów znajdujących obecnie bardzo szerokie zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach każdej działalności. Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z poniższymi problemami i technologiami, ale także nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i zasad eksploatacji systemów baz danych realizowanych w oparciu o najnowsze technologie i z uwzględnieniem najnowszych trendów w inżynierii tych systemów.

W programie Studiów szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji nowoczesnych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych, a także wielopoziomowych architekturach (klient-serwer) wykorzystujących środowisko sieciowe i techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Istotnymi zagadnieniami, które znalazły już swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP) jak i zastosowań typu Business Inteligence z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Ciekawym akcentem programu Studiów jest prezentacja możliwości zarządzania wiedzą poprzez tworzenie baz wiedzy oraz poznanie zasad budowy inteligentnych aplikacji wnioskujących (systemy ekspertowe). Pewną nowość stanowią zagadnienia związane z teorią i praktyką analizy mediów społecznościowych, takich jak: blogosfera, Twitter czy YouTube przy pomocy najnowszych metod dedykowanych analizie sieci społecznościowych.

W programie Studiów istotne miejsce zajmuje problematyka zapewnienia bezpieczeństwa systemom baz danych jako całości, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo samych danych (często wymagane ustawowo).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy będą tworzyli koncepcje, projektowali, implementowali, eksploatowali lub nadzorowali prace nad systemami realizowanymi w szeroko pojętej technologii baz danych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Anna Zygmunt, tel.: 12 328 33 11, e-mail: azygmunt@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki, tel.: 12 328 33 65, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Małgorzata Urban, tel.: 12 328 33 22, e-mail: murban@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza wymagań
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Bazy danych - Schematy 1
Лабораторні заняття: 8
- Залік O
Język SQL
Лабораторні заняття: 24
3 Залік O
Podstawy technologii baz danych
Лекція: 20
1 Залік O
Prawna analiza funkcjonowania SBD
Лекція: 4
1 Залік O
Proceduralny SQL
Лабораторні заняття: 8
1 Залік O
Projektowanie aplikacji zorientowanych na użytkownika
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O
Seminarium – projekt dyplomowy 1
Лабораторні заняття: 4
- Залік O
Systemy baz danych 1
Лекція: 12
- Залік O
Systemy zarządzania bazami danych 1
Лекція: 4
- Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bazy danych - Schematy 2
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Bazy NoSQL
Лабораторні заняття: 4
1 Залік O
Bazy wiedzy
Лекція: 4
1 Залік O
Eksploracja baz danych
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Hurtownie danych
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Projekt dyplomowy
Лекція: 16
4 Залік O
Przetwarzanie danych przestrzennych
Лабораторні заняття: 4
1 Залік O
Seminarium – projekt dyplomowy 2
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Sieci neuronowe
Лекція: 4
1 Залік O
Systemy baz danych 2
Лекція: 4
1 Залік O
Systemy zarządzania bazami danych 2
Лабораторні заняття: 4
1 Залік O
Techniki przetwarzania danych
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O