brak

Zakres tematyczny

Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów to 2-semestralne studium podyplomowe, którego tematyka obejmuje najważniejsze problemy realizacji i użytkowania szerokiej klasy systemów komputerowych. Przekrój podstawowych zagadnień współczesnej informatyki stanowi bazę dla bardziej szczegółowego przygotowania słuchacza w wybranym przez niego kierunku zainteresowań (kształcenie w profilach).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z informatyki, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej. Od kandydatów wymagana jest umiejętność obsługi komputera (poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.), nie jest jednak wymagane wykształcenie z kierunku informatyka ani umiejętność programowania.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH, tel.: (12) 328 33 05, mail:bartlomiej.sniezynski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, tel.: (12) 328 34 00, mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Małgorzata Urban, tel.: (12) 328 33 22, mail: murban@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Współczesne architektury i systemy komputerowe
Лекція: 32
Лабораторні заняття: 18
6 Залік O
Bazy danych
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Strony WWW i Grafika
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Wstęp do informatyki i programowania
Лекція: 32
Лабораторні заняття: 28
8 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Profile do wyboru
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 70
16 Залік O