brak

Zakres tematyczny

Studia dotyczą zasad projektowania i eksploatacji złożonych systemów klimatyzacyjnych w górnictwie podziemnym. Zakres tematyczny obejmuje: podstawy chłodnictwa, mikroklimat wyrobisk górniczych, wentylacja wyrobisk górniczych, wymiana ciepła i wymienniki, prognozowanie zagrożenia temperaturowego, systemy i urządzenia wentylacyjne oraz chłodnicze, projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, systemy klimatyzacji kopalń, automatyka chłodnicza i układy zasilająco – sterujące, bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń chłodniczych w górnictwie.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z wentylacją, mechaniką i energetyką w górnictwie podziemnym. Zdobyta wiedza oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów klimatyzacji w wyrobiskach podziemnych z wentylacją opływową i odrębną.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. uczelni

Organizator studiów podyplomowych

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. uczelni, tel.: 12 617 21 80, e-mail: obracaj@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Kazimierz Piergies, tel.: 12 617 20 89, e-mail: piergies@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mikroklimat wyrobisk górniczych
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 6
2 Залік O
Podstawy chłodnictwa
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 6
2 Залік O
Prognozowanie zagrożenia temperaturowego
Лекція: 6
Проектні заняття: 6
3 Залік O
Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych I
Лекція: 6
Проектні заняття: 6
3 Залік O
Wentylacja wyrobisk górniczych
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 4
Лабораторні заняття: 4
4 Іспит O
Wymiana ciepła i wymienniki
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
Лабораторні заняття: 4
3 Іспит O
Zajęcia terenowe
Польові заняття: 6
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Automatyka chłodnicza i układy zasilająco-sterujące
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 4
Проектні заняття: 6
4 Залік O
Eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych w górnictwie
Лекція: 12
2 Залік O
Regulacje prawne w obrocie czynnikami chłodniczymi
Лекція: 6
2 Залік O
Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych II
Лекція: 12
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Systemy klimatyzacji kopalń
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 8
4 Іспит O
Zajęcia terenowe
Польові заняття: 6
2 Залік O
Seminarium i Praca Końcowa
Семінарські заняття: 10
2 Іспит O