brak

Zakres tematyczny

Zakres studiów obejmuje kompleksowo dziedziny wiedzy spotykane w problematyce funkcjonowania głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są m.in. zagadnienia rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznymi. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań sozologii i sozotechniki. Duży nacisk położony jest na efektywność i energochłonność ujmowania wody w poszczególnych fazach życia studni głębinowych. Ważnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu środowiska, wdrażania systemów informatycznych oraz diagnostyką stanu obiektów technicznych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ujęciami wód podziemnych, a także do osób posiadających wykształcenie w innym kierunku, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Krzysztof Polak, tel.: +48 12 617 44 94, mail: kpolak@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, tel.: +48 12 617 35 06, mail: euwp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Karolina Kaznowska-Opala, tel.: +48 12 617 39 08, mail: kazn@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach wodociągowych
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O
Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę
Лекція: 4
Проектні заняття: 4
2 Залік O
Zagadnienia prawne
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O
Hydrogeologia
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 4
3 Іспит O
Wiertnictwo hydrogeologiczne
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O
Hydraulika studzienna
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
3 Залік O
Wdrażanie systemów informatycznych
Лекція: 4
Проектні заняття: 4
2 Іспит O
Maszyny przepływowe
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zagadnienia wytrzymałościowe w konstrukcjach studziennych i wodociągowych
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
3 Іспит O
Gospodarka maszynowa i remontowa
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O
Podstawy automatyki przemysłowej i elektrotechniki
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O
Rekonstrukcja i renowacja studni
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O
Monitoring środowiska wodnego
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O
Technologia uzdatniania wody
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
3 Іспит O
Gospodarka wodno-ściekowa
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Залік O
Zajęcia seminaryjne i konsultacje
Аудиторні заняття: 10
3 Залік O