brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotów w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego obejmuje treści kształcenia, które można pogrupować w trzech obszarach merytorycznych.

Pierwszy z nich dotyczy zarządzania produkcją przemysłową w łańcuchu wartości, gdzie zagadnienia dotyczą zarządzania produkcją, innowacyjności produkcji przemysłowej, koncepcji Lean Mining, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania produkcją, analiz wielowymiarowe - Business Intelligence.

Drugi obszar koncentruje się na aspektach finansowych związanych z pomiarem wartości przedsiębiorstwa i tworzeniem modeli finansowych umożliwiających zarządzanie wartością. W tym obszarze program studiów obejmuje zagadnienia finansów menadżerskich dla inżynierów produkcji; rentowności i płynności finansowej, strategicznego wzrostu wartości, modeli controllingowych przedsiębiorstwa wspierające wzrost jego wartości, ocenę efektywności projektów inwestycyjnych związanych z projektami geologiczno-górniczymi Kopalni jako zbioru projektów geologiczno -górniczych.

Trzeci obszar obejmuje tematykę kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem personelem. W tym obszarze program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: umiejętności menedżerskie (osób Dozoru), samoświadomość swoich talentów i obszarów do rozwoju, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie przez cele, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, rekrutacja i selekcja personelu, rozwój i ocena personelu, budowanie zespołów oraz zagadnienia z prawa pracy.

Ramowe treści kształcenia dla ww. przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia i na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zakres tematyczny został ściśle dostosowany do wymogów Kierownictwa LW Bogdanka S.A.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Podyplomowe są przeznaczone dla kadry kierowniczej LW Bogdanka S.A. posiadających wyższe wykształcenie, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy oraz dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe dla poprawy efektywności wykonywanej pracy.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH, tel. +48 12 617 46 13, e-mail: kustra@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Ekonomiki i Zarządzana w Przemyśle, tel.: +48 12 617 21 81, e-mail: kezp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska, tel.: +48 510 913 274, e-mail: wiktor@agh.edu.pl, dr inż. Artur Bator, tel.: +48 512 425 207, abator@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podylomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Finanse inżynierskie dla menedżerów produkcji
Лекція: 8
2 Іспит O
Ocena sytuacji przedsiębiorstwa poprzez analizę finansową
Лекція: 16
4 Іспит O
Modele controllingowe przedsiębiorstw wspierające wartość przedsiębiorstwa – centra odpowiedzialności
Лекція: 8
2 Іспит O
Projekty geologiczno-górnicze ustalenie przychodów i kosztów w cyklu życia parceli eksploatacyjnej
Лекція: 8
2 Іспит O
Innowacyjne techniki udostępniania złóż
Лекція: 8
2 Іспит O
Trening umiejętności menadżerskich
Лекція: 16
4 Іспит O
Budowanie zespołu
Лекція: 8
2 Іспит O
Zagadnienia z prawa pracy
Лекція: 4
1 Іспит O
Zagadnienia z prawa handlowego
Лекція: 4
1 Іспит O
Analizy danych w Power BI
Лекція: 8
2 Іспит O
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania produkcją
Лекція: 8
2 Іспит O
Inżynieria procesów przeróbki mechanicznej węgla
Лекція: 8
2 Іспит O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Lean Mining
Лекція: 16
4 Іспит O
Projekty geologiczno-górnicze ustalenie przychodów i kosztów w cyklu życia parceli eksploatacyjnej
Лекція: 8
2 Іспит O
Управління проєктами
Лекція: 8
2 Іспит O
Model kopalni podziemnej oparty na controllingu- kopalnia jako zbiór projektów geologiczno – górniczych
Лекція: 16
4 Іспит O
Nowoczesne technologie w górnictwie podziemnym węgla
Лекція: 8
2 Іспит O
Analizy wielowymiarowe produkcji
Лекція: 8
2 Іспит O
Gospodarka odpadami w świetle zrównoważonego rozwoju
Лекція: 8
2 Іспит O
Podejmowanie decyzji
Лекція: 8
2 Іспит O
Zarządzanie zmianą
Лекція: 8
2 Іспит O
Zarządzanie przez cele
Лекція: 8
2 Іспит O
Zarządzanie konfliktem
Лекція: 8
2 Іспит O
Praca końcowa
Дипломна робота: 0
6 Залік O