brak

Zakres tematyczny

Obejmuje treści kształcenia z przedmiotów: Geologia złożowa i górnicza, Górnictwo ogólne, Zarys Geomechaniki, Prawo geologiczne i górnicze, Geodezja i kartografia górnicza, Górnictwo podziemne, Aerologia górnicza, Urządzenia elektryczne, Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, Technika podziemnej eksploatacji złóż, Technika strzelnicza, Budownictwo podziemne, Podstawy wiertnictwa, Maszyny i urządzenia górnicze, Zagrożenia naturalne w górnictwie, Hydrogeologia górnicza oraz Pożary podziemne. Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia / Inżynieria Górnicza (od roku ak. 2019/2020) z modułem z zakresu Górnictwa Podziemnego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób które zamierzają ubiegać się o: uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych, wynikających z prawa geologicznego i górniczego (art. 54 ust. 3. p.1) oraz do tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na II stopień studiów (magisterskich) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH; tel.: 12 617 49 30; e-mail: burtan@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy; tel.: 12 617 20 65; e-mail: kigbp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek, Marek Pers; tel.: 12 617 20 74; e-mail: wocy@agh.edu.pl, pers@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia złożowa i górnicza
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 3
Проектні заняття: 3
4 Іспит O
Górnictwo ogólne
Лекція: 9
Проектні заняття: 6
3 Залік O
Zarys geomechaniki
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 3
Лабораторні заняття: 3
3 Іспит O
Prawo geologiczne i górnicze
Лекція: 9
2 Залік O
Geodezja i kartografia górnicza
Лекція: 9
Проектні заняття: 3
3 Залік O
Górnictwo podziemne
Лекція: 9
Проектні заняття: 6
3 Іспит O
Aerologia górnicza
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 9
5 Іспит O
Urządzenia elektryczne
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 3
2 Залік O
Maszyny i urządzenia górnicze
Лекція: 6
Проектні заняття: 3
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technika podziemnej eksploatacji złóż
Лекція: 15
Проектні заняття: 9
6 Іспит O
Budownictwo podziemne
Лекція: 6
Проектні заняття: 3
2 Залік O
Podstawy wiertnictwa
Лекція: 6
Проектні заняття: 3
2 Залік O
Technika strzelnicza
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 6
4 Залік O
Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 6
4 Залік O
Zagrożenia naturalne w górnictwie
Лекція: 9
Проектні заняття: 6
3 Іспит O
Hydrologia górnicza
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 3
2 Залік O
Pożary podziemne
Лекція: 6
Проектні заняття: 3
2 Залік O
Praca końcowa
Семінарські заняття: 10
8 Залік O