A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych – AutoCAD, Autodesk Revit, Photoshop, Blender, 3ds Max. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z problemami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi modelowania geometrycznego i renderingu np. Blender, a także z zastosowaniem AutoCADa i Autodesk Revit do projektowania architektonicznego, z podstawami tworzenia stron internetowych i animacji (HTML, animacji z użyciem CSS i bibliotek JS) oraz ze specyfiką grafiki rastrowej, a także grafiki wektorowej. Program zastosowań praktycznych uzupełniony jest o elementy programowania w nowoczesnym języku skryptowym Python. Elementy programowania obejmują także swym zakresem podstawy przetwarzania obrazów i proste zastosowania webowe. Zagadnienia technik poligraficznych obejmują elementy poligrafii i elementy projektowania graficznego. Dotyczy to komputerowych programów graficznych i fundamentalnych zagadnień związanych z DTP (desktop publishing): modele barw, rozdzielczość, rastry, profile barwne, „nadlewki”, znaczniki, formaty graficzne itd. Podstawowe informacje nt. najbardziej popularnych technik druku (druk offsetowy, sitodruk, druk atramentowy, druk cyfrowy) oraz introligatorstwo i procesy wykończeniowe. Elementy projektowania graficznego zawierają ponadto zagadnienia związane z edycją obrazów cyfrowych i typografią.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Modelowanie geometryczne – konstrukcje 2D i 3D, rendering, animacja (AutoCAD, Blender, 3ds MAX); Elementy programowania – (JavaScript w projektowaniu stron internetowych, Python i PHP w elementach programowania); Projektowanie stron internetowych – (HTML, JavaScript, jQuery, strony responsywne, układy stron internetowych, CSS); Podstawy projektowania artystyczno-graficznego - zastosowania użytkowe (Photoshop, druk 3D (podstawowe pojęcia) oraz przygotowanie pliku do druku3D); Rysunek architektoniczno-budowlany – elementy projektowania architektonicznego, zastosowania w architekturze wnętrz (AutoCAD, Autodesk Revit); Podstawy technik poligraficznych - praca z obrazem i tekstem w oparciu o programy graficzne z pakietu Adobe CS Design Standard: Photoshop (grafika rastrowa/bitmapowa), Illustrator grafika obiektowa (wektorowa), InDesign (program typu „page layout”), Acrobat (dokumenty PDF).

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. architekt Tomasz Wieja, tel.: (048) 012 617 31 86 , kom.601 66 90 23, e-mail: wieja@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, tel.: +48 12 617 21 91, e-mail: katgeom@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: +48 12 617 21 91, +48 12 633 32 80, e-mail: kaletka@agh.edu.pl

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 45
5.0 Залік O
Лабораторні заняття: 23
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 10
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 20
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 45
5.0 Залік O
Лабораторні заняття: 22
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 10
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором