brak

Zakres tematyczny

Zakres kształcenia studiów obejmuje m.in. zagadnienia prawa pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, które są zainteresowane bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności dla pracowników służb bhp, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy oraz dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, tel.: 12 617 20 65, e-mail: kigbp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek, Marek Pers, tel.: 12 617 20 74, e-mail: wocy@agh.edu.pl, pers@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Prawna ochrona pracy
Лекція: 18
4 Іспит O
Ergonomia
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 4
Проектні заняття: 6
3 Іспит O
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – cz. 1
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 4
5 Іспит O
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – cz. 1
Лекція: 12
2 Іспит O
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy – cz. 1
Лекція: 6
Проектні заняття: 4
1 Іспит O
Zarządzanie w obszarze bhp – cz. 1
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 6
5 Іспит O
Przygotowanie pedagogiczne – cz. 1
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 4
1 Іспит O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Materialne środowisko pracy
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 4
5 Іспит O
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – cz. 2
Лекція: 12
2 Іспит O
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – cz.2
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 8
2 Іспит O
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy – cz. 2
Аудиторні заняття: 8
1 Іспит O
Zarządzanie w obszarze bhp – cz. 2
Лекція: 12
2 Іспит O
Prowadzenia akcji ratowniczych
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2 Іспит O
Przygotowanie pedagogiczne – cz.2
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Іспит O
Seminarium i Praca Końcowa
Семінарські заняття: 16
7 Іспит O