A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Zakres kształcenia studiów obejmuje m.in. zagadnienia prawa pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, które są zainteresowane bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności dla pracowników służb bhp, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy oraz dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, tel.: 12 617 20 65, e-mail: kigbp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek, Marek Pers, tel.: 12 617 20 74, e-mail: wocy@agh.edu.pl, pers@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 4
Проектні заняття: 6
3.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 4
5.0 Іспит O
Лекція: 12
2.0 Іспит O
Лекція: 6
Проектні заняття: 4
1.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 6
5.0 Іспит O
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 4
1.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 4
5.0 Іспит O
Лекція: 12
2.0 Іспит O
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 8
2.0 Іспит O
Аудиторні заняття: 8
1.0 Іспит O
Лекція: 12
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3.0 Іспит O
Семінарські заняття: 16
7.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором