A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Program nauczania w zakresie budownictwa tunelowego obejmuje przedmioty: Mechanika skał i gruntów, Wybrane badania laboratoryjne skał i gruntów, Badania polowe wybranych własności masywów skalnych i gruntowych, Rozpoznanie masywów skalnych i gruntowych dla projektowania i wykonywania tuneli, Modele fizyczne i geotechniczne masywów skalnych i gruntowych, Klasyfikacje masywów skalnych i gruntowych oraz ich wykorzystanie do prognozowania stateczności tuneli, Metody drążenia tuneli: Nowa Austriacka Metoda Budowy Tuneli w połączeniu z metodą obserwacyjną (ADECO-RS), Norweska Metoda Budowy Tuneli za pomocą maszyn tarczowych i wiercących TBM, TBMS, metoda odkrywkowa (ścianki szczelinowe), Obudowa tuneli, współpraca obudowy tunelu z masywem skalnym i gruntowym, Podstawy projektowania i wymiarowania obudowy, Wpływ wykonywania tuneli na powierzchnię terenu, portale tuneli, Zastosowanie metod numerycznych w budownictwie tunelowym, Technika strzałowa w drążeniu wyrobisk tunelowych Hydrogeologia, odwadnianie tuneli, zabezpieczanie przecieków. Program nauczania w zakresie bezpieczeństwa w tunelach obejmuje: Podstawy wentylacja tuneli, Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i wentylacji tuneli, Utrzymanie, zarządzanie i wyposażenie techniczne tuneli, Projektowanie wentylacji tuneli komunikacyjnych, Modelowanie wentylacji, pożarów i ewakuacji użytkowników w tunelach drogowych, Metrologia wentylacyjna, aparatura kontrolno-pomiarowa i sterowanie urządzeniami, Procedury bezpieczeństwa i analiza bezpieczeństwa w tunelach, analiza ryzyka, Zarządzanie ruchem drogowym w tunelach, Systemy bezpieczeństwa w tunelach, Monitoring tunelu podczas drążenia tuneli oraz w fazie eksploatacji.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów wyższych studiów technicznych, szczególnie inżynierów budowlanych, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów drogowych i ogólnobudowlanych, hydrotechników, inżynierów górniczych ze specjalnością budownictwo podziemne.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś; Z-ca kierownika studiów podyplomowych: dr inż. Agnieszka Stopkowicz, tel.: 12-617-21-91, e-mail: tajdus@agh.edu.pl, agnieszka.stopkowicz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, tel.: 12-617-21-91, e-mail: katgeom@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12-617-21-91, e-mail: kaletka@agh.edu.pl

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 6
2.0 Іспит O
Лекція: 3
Лабораторні заняття: 6
2.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 4
1.0 Залік O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 3
1.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 3
3.0 Іспит O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 3
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 3
4.0 Іспит O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 9
3.0 Іспит O
Лекція: 4
1.0 Іспит O
Лекція: 2
1.0 Іспит O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 3
2.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 6
Проектні заняття: 3
2.0 Іспит O
Лекція: 4
1.0 Іспит O
Лекція: 6
1.0 Іспит O
Лекція: 4
1.0 Іспит O
Лекція: 6
2.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 6
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 6
1.0 Іспит O
Лекція: 6
2.0 Іспит O
Лекція: 6
1.0 Іспит O
Лекція: 3
2.0 Іспит O
Лекція: 6
1.0 Іспит O
Лекція: 8
2.0 Іспит O
Лекція: 6
1.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором