A A A
pl | en | uk

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje treści kształcenia z przedmiotów: Wentylacja wyrobisk podziemnych, Wentylacja wyrobisk ślepych, Teoria sieci wentylacyjnych, Pomiaroznwastwo i urządzenia wentylacyjne w kopalniach, Aktualne przepisy górnicze w zakresie wentylacji i klimatyzacji kopalń, Komputerowy program użytkowy w wentylacji kopalń, Zwalczanie zagrożenia metanowego, Zwalczanie zagrożenia klimatycznego, Zwalczanie zagrożenia pożarowego, Zwalczanie zagrożenia pyłowego, Zagrożenia skojarzone w aspekcie wentylacji kopalń, Prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych. Dodatkowo w ramach przedmiotów Warsztaty terenowe I oraz II słuchacze zapoznają się praktycznie w podziemnych zakładach górniczych z zakresem tematycznym dotyczącym odmetanowania górotworu i klimatyzacji centralnej kopalń. Studia obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i umożliwia uzyskanie 35 punktów ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Zakres tematyczny obejmuje treści kształcenia z przedmiotów: Wentylacja wyrobisk podziemnych, Wentylacja wyrobisk ślepych, Teoria sieci wentylacyjnych, Pomiaroznwastwo i urządzenia wentylacyjne w kopalniach, Aktualne przepisy górnicze w zakresie wentylacji i klimatyzacji kopalń, Komputerowy program użytkowy w wentylacji kopalń, Zwalczanie zagrożenia metanowego, Zwalczanie zagrożenia klimatycznego, Zwalczanie zagrożenia pożarowego, Zwalczanie zagrożenia pyłowego, Zagrożenia skojarzone w aspekcie wentylacji kopalń, Prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych. Dodatkowo w ramach przedmiotów Warsztaty terenowe I oraz II słuchacze zapoznają się praktycznie w podziemnych zakładach górniczych z zakresem tematycznym dotyczącym odmetanowania górotworu i klimatyzacji centralnej kopalń. Studia obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i umożliwia uzyskanie 35 punktów ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Zbigniew Kuczera, tel.: 12 617 21-63, mail: zkuczera@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska, tel.: 12 617 35-06, e-mail: kins@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Anna Góras, tel.: 12 617 21 50, e-mail: agoras@agh.edu.pl, Oliwia Krzyżańska, tel. 617 35 06, e-mail: oliwiak@agh.edu.pl, kins@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wentylacja wyrobisk podziemnych
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 6
Лабораторні заняття: 3
4 Іспит O
Wentylacja wyrobisk ślepych
Лекція: 6
Проектні заняття: 3
2 Залік O
Teoria sieci wentylacyjnych
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 3
2 Залік O
Pomiaroznwastwo i urządzenia wentylacyjne w kopalniach
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 3
2 Залік O
Aktualne przepisy górnicze w zakresie wentylacji i klimatyzacji kopalń
Лекція: 6
1 Залік O
Komputerowy program użytkowy w wentylacji kopalń
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Zwalczanie zagrożenia metanowego
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 3
Проектні заняття: 3
3 Іспит O
Warsztaty terenowe I
Лабораторні заняття: 6
1 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zwalczanie zagrożenia klimatycznego
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 6
Лабораторні заняття: 3
4 Іспит O
Zwalczanie zagrożenia pożarowego
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 3
2 Залік O
Zwalczanie zagrożenia pyłowego
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 3
2 Залік O
Zagrożenia skojarzone w aspekcie wentylacji kopalń
Лекція: 6
Проектні заняття: 6
3 Іспит O
Prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych
Лекція: 12
2 Залік O
Warsztaty terenowe II
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Seminarium i Praca Końcowa
Дипломна робота: 9
3 Іспит O