brak

Zakres tematyczny

Studia mają na celu przygotowanie kadr do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi w różnych środowiskach wytwarzania oprogramowania: klasycznym, zwinnym (agile), szczupłym (lean). Uczestnik studiów będzie posiadał umiejętności wyboru najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego z środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu.

Studia będą obejmować zagadnienia klasycznego (np. PMBOK) i zwinnego (np. SCRUM), szczupłego (np. Kanban) zarządzani projektem i produktem informatycznym, wspomagania narzędziowego wytwarzania oprogramowania, zapewnienia jakości (ISTQB). Duży nacisk został położony na zrozumienie całego otoczenia związanego z prowadzenia wielu projektów dotyczy to zagadnień odwzorowania i integracji klasycznych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami, a także środowiska zarządzania programem i portfelem projektów.

Drugim torem studiów są zagadnienia związane z zarządzaniem produktem oraz wysokopoziomową architekturą oprogramowania. Ten obszar jest wspierany poprzez modelowanie biznesowe bazujące na BPMN, modelowanie architektury przedsiębiorstwa w oparciu o ArchiMate, architektury korporacyjne (SOA – architektury bazujące na usługach) i bazujące na metodyce TOGAF, zwinne metodyki zarządzania produktem, estymację oprogramowania oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

Program studiów obejmuje ponadto zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, aspekty prawne działalności firm informatycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług. W programie studiów przewiduje się zestaw 6 przedmiotów obieralnych związanych z nowymi technologiami i kompetencjami społecznymi, które umożliwią wybór przedmiotu adekwatnie do potrzeb słuchaczy studiów.

Uczestnicy studiów uzyskają silne wsparcie w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych: PMP zakresu metodyk zarządzania projektami bazującymi na metodyce PMBOK, Scrum Master, Scrum Product Owner bazujące na metodyce Scrum, ISTQB dotyczącym procesów testowania oprogramowania wzorowanych na założeniach ISTQB oraz z zakresu modelowania biznesowego i tworzenia architektury korporacyjnej oprogramowania.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe są skierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami, a w szczególności: do osób kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych, do kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa, do osób uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze, do osób zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów, do osób spoza branży IT, które zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudnionym w tej branży, do osób zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami, do osób odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.), a także do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania produktem (oprogramowaniem), a w szczególności: analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować paradygmaty architektury korporacyjnej, architektów systemów zainteresowanych podejściem zorientowanym na wartość biznesową (ArchiMate, TOGAF) i usługi (SOA), osób odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych oraz specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Grzegorz Rogus, C2 pokój 404, tel.: 617 39 45, e-mail: rogus@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedyczne, Katedra Informatyki Stosowanej tel.: 12 617 5200, e-mail: kis@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Jan Werewka , tel.: 12 617 28 47, e-mail: werewka@agh.edu.pl

mgr Elżbieta Koszarek, tel.: 12 617 5199, e-mail: ebandyk@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zarządzanie projektem informatycznym
Семінар: 28
6 Іспит O
Metodyki zwinne zarządzania projektami
Семінар: 24
5 Залік O
Zespoły w zwinnych projektach
Семінар: 16
4 Залік O
Zarządzanie jakością oprogramowania
Семінар: 24
5 Іспит O
Modelowanie biznesowe
Семінар: 12
3 Залік O
Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate
Семінар: 8
3 Залік O
Przedmioty do wyboru
Семінар: 8
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym
Семінар: 24
6 Іспит O
Architektury korporacyjne i zarządzanie usługami IT
Семінар: 20
5 Залік O
Zwinne metodyki zarządzania produktem
Семінар: 24
6 Іспит O
Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi
Семінар: 8
3 Залік O
Cyberbezpieczeństwo
Семінар: 8
3 Залік O
Aspekty prawne działalności firm informatycznych
Семінар: 12
3 Залік O
Przedmioty do wyboru
Семінар: 8
2 Залік O