brak

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków uczą od podstaw szeroko rozumianej grafiki komputerowej, z naciskiem na praktyczne umiejętności tworzenia grafiki i ze szczególnym naciskiem na grafikę 3D. Studia podyplomowe zapoznają słuchaczy z zagadnieniami grafiki 3D, 2D, programowaniem gier bazującym na nowoczesnych silnikach gier oraz tworzeniem stron WWW, ponadto słuchacze uczą się podstaw programowania w C# i OpenGL oraz zapoznają się z szeroko rozumianą tematyką rozszerzonej rzeczywistości. Do pracy wykorzystywane są profesjonalne systemy oprogramowania, między innymi Maya, Catia 5, CorelDraw oraz profesjonalne wyposażenie takie jak skaner 3D, MS HoloLens, kontrolery SpaceMouse. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedza na temat grafiki komputerowej, różnych jej form, narzędzi i metod oraz nabycia przez słuchaczy praktycznych umiejętności tworzenia grafiki różnego typu, które umożliwią absolwentowi pracę na polu grafiki komputerowej, absolwent ww. studiów podyplomowych posiadający wykształcenie i uprawnienia pedagogiczne powinien być w stanie podjąć proces kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie grafiki komputerowej.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków adresowane są do absolwentów dowolnego kierunku studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia tworzenia szeroko rozumianej grafiki komputerowej, nie wymagają wstępnego doświadczenia w dziedzinach związanych z informatyką oraz w szczególności z grafiką komputerową. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania na ww. studiach podyplomowych pozwala absolwentom studiów podyplomowych wykorzystywać nabyte umiejętności w szerokim polu zastosowań, między innymi w dydaktyce szkoły podstawowej i średniej oraz wielu innych dziedzinach zawodowych, przykładowe grupy zawodowe: • absolwenci kierunków pedagogicznych pragnących w przyszłości uczyć grafiki młodzież, • architekci i inżynierowie pragnących uzupełnić swoja wiedze w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D, • osoby o profilu biznesowym poszukujących w grafice komputerowej nowych form prezentacji lub sprzedaży produktów, które oferują, • osoby pracujące w działach planowania urzędów lub firm pragnące zobaczyć swoje plany w formie graficzne w trzech wymiarach lub nawet w formie symulacji czasowych, • osoby o wykształceniu artystycznym, którzy poprzez grafikę komputerowa różnych typów zechcą wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jędrzej Byrski, tel.: +48 600 355 299, e-mail: jbyrski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział EAIiIB, Katedra Informatyki Stosowanej (KIS), tel.: +48 12 617 51 99, e-mail: sstawarz@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Sylwia Stawarz, tel.: +48 12 617 51 99, e-mail: sstawarz@agh.edu.pl

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Animowana grafika 3D
Лабораторні заняття: 20
4 Залік O
Podstawy programowania
Лекція: 6
1 Залік O
Ilustracyjna grafika wektorowa 2D
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Tworzenie stron WWW
Лабораторні заняття: 20
4 Залік O
Grafika bitmapowa i obróbka fotografii
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Wprowadzenie do programowania w grafice 3D
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wprowadzenie do CAD
Лекція: 8
1 Залік O
Edycja wideo
Лабораторні заняття: 6
2 Залік O
Wprowadzenie do programowania gier 3D i integrowanie w grach komponentów graficznych
Лабораторні заняття: 22
4 Залік O
Estetyka kształtu
Лекція: 8
1 Залік O
Animowana grafika 3D
Проектні заняття: 6
2 Залік O
Grafika 2D
Проектні заняття: 6
2 Залік O
Projektowanie stron WWW
Проектні заняття: 6
2 Залік O
Programowanie w grafice
Проектні заняття: 6
2 Залік O