brak

Zakres tematyczny

Kurs podstawowy (pierwszy semestr): programowanie w językach C/C++ na wysokim i zaawansowanym poziomie, technologie komponentowe, konstruowanie i podstawy relacyjnych baz danych, analiza i projektowanie systemów informatycznych, tworzenie modeli systemów informatycznych. Kurs zaawansowany (drugi semestr): zaawansowane metody modelowania systemów informatycznych (UML), inżynieria wymagań, zaawansowane technologie baz danych, internetowy dostęp do baz danych, aplikacje i technologie webowe, wprowadzenie do programowania w języku Java, administrowanie systemami UNIX/Linux, wprowadzenie do zarządzania projektem informatycznym.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Program jest przeznaczony nie tylko dla informatyków, ale również dla absolwentów kierunków pokrewnych planujących swoją ścieżkę kariery związać z informatyką. Od słuchaczy nie wymaga się szczególnej wiedzy informatycznej, wystarczające są podstawowe umiejętności z zakresu programowania.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Radosław Klimek, tel.: 12 617 39 45, mail: rklimek@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej, tel.: 12 617 52 00, mail: kis@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Katarzyna Dynak-Kozioł, tel.: 12 617 51 98, mail: kkoziol@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie w C/C++
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 22
5 Залік O
Metodologie obiektowe
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 6
2 Залік O
Technologie komponentowe i sieciowe
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
Konstruowanie baz danych
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Elementy inżynierii oprogramowania
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Modele wytwarzania oprogramowania
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Testowanie oprogramowania
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
1 Залік O
Zaawansowane technologie bazodanowe
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Technologie i aplikacje webowe
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Użytkowanie i administrowanie systemem UNIX/Linux
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Zarządzanie projektem informatycznym
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O