2022/2023 Стаціонарне Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

brak

Zakres tematyczny

Przemysł ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i na świecie w kontekście obecnych wyzwań; Podstawy wiertnictwa, Zagospodarowanie i eksploatacja złóż węglowodorów, Transport i magazynowanie węglowodorów; Magazynowanie energii, Sekwestracja dwutlenku węgla, Aspekty bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych w sektorze naftowym, odnawialne źródła energii. Ramowe treści kształcenia: Kierunki rozwoju energetyki; Geologia złóż ropy i gazu; Geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza; Instalacje napowierzchniowe w eksploatacji złóż węglowodorów; Eksploatacja złóż ropy naftowej; Komputerowa symulacja złóż; Współczesne wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego; Eksploatacja złóż gazu ziemnego; Podstawy wiertnictwa; Projektowanie otworów wiertniczych; Elementy prawa górniczego i geologicznego; Technologie wodorowe w przemyśle naftowym i gazowniczym; Transport i magazynowanie węglowodorów; Sekwestracja i utylizacja dwutlenku węgla.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza zawodowo związanych z sektorem naftowym, gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa, tel. 12 617 27 82

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Osoba do kontaktu

mgr inż. Zbigniew Sztymar, tel. 12 617 22 45

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Współczesne wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego
Лекція: 2
1 Залік O
Podstawy geologii złóż ropy i gazu
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 4
3 Іспит O
Podstawy wiertnictwa
Лекція: 10
3 Іспит O
Geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O
Instalacje napowierzchniowe w eksploatacji złóż gazu i ropy
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 5
3 Залік O
Eksploatacja złóż ropy naftowej
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
3 Іспит O
Odnawialne źródła energii
Лекція: 4
2 Залік O
Zajęcia terenowe
Польові заняття: 10
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Kierunki rozwoju energetyki
Лекція: 4
1 Залік O
Eksploatacja złóż gazu ziemnego
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
3 Іспит O
Projektowanie otworów wiertniczych
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 5
3 Залік O
Elementy prawa górniczego i geologicznego
Лекція: 5
3 Залік O
Komputerowa symulacja eksploatacji złóż gazu i ropy
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Technologie wodorowe w przemyśle naftowym i gazowniczym
Лекція: 5
2 Залік O
Transport i magazynowanie gazu
Лекція: 5
3 Залік O
Nowe trendy w informatyce przemysłowej
Лекція: 5
2 Залік O
Sekwestracja i utylizacja dwutlenku węgla
Лекція: 5
2 Залік O
Ekonomika i ryzyko w inwestycjach naftowych
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O