brak

Zakres tematyczny

Rynek technologii bezwykopowych w Polsce i na świecie; Podstawy wiertnictwa; Podstawy geologii i geotechniki inżynierskiej; Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle instalacyjnym; Zajęcia terenowe.

Ramowe treści kształcenia:

 • Techniki i technologie bezwykopowej budowy sieci,
 • Elementy hydrogeologii i geologii inżynierskiej,
 • Podstawy wiertnictwa,
 • Mechanika zwiercania skał,
 • Płuczki wiertnicze w technologiach bezwykopowych,
 • Gruntoznawstwo i geotechnika,
 • Utylizacja odpadów powiertniczych,
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci gazowych,
 • Metody szacowanie ryzyka projektowego,
 • Maszyny i urządzenia w technologiach bezwykopowych,
 • BHP w technologiach bezwykopowych,
 • Zajęcia terenowe.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zawodowo związanych z sektorem technologii bezwykopowych, gazownictwem, wodociągami i energetyką.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. Uczelni, tel.: 12 617 31 55, e-mail: ziaja@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, tel.: 12 617 22 27, e-mail: mgaczol@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu: Marta Ziaja; tel.: 12 617 22 00; marziaja@agh.edu.pl

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Techniki i technologie bezwykopowej budowy sieci
Лекція: 15
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Elementy hydrogeologii i geologii inżynierskiej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 5
4 Залік O
Podstawy wiertnictwa
Лекція: 10
3 Іспит O
Mechanika zwiercania skał
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
4 Залік O
Płuczki wiertnicze w technologiach bezwykopowych
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
4 Іспит O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Gruntoznawstwo i geotechnika
Лекція: 10
Проектні заняття: 5
3 Залік O
Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci gazowych
Лекція: 5
Проектні заняття: 5
3 Залік O
Utylizacja odpadów powierniczych
Лекція: 10
2 Залік O
Metody szacowania ryzyka projektowego
Лекція: 10
2 Залік O
Maszyny i urządzenia w technologiach bezwykopowych
Лекція: 15
3 Залік O
Zagadnienia prawne i BHP w technologiach bezwykopowych
Лекція: 10
2 Залік O
Zajęcia terenowe
Польові заняття: 15
3 Залік O