2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

brak

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Program studiów zawiera moduły kanonowe dla kierunku MiBM oraz 9 modułów specjalnościowych. Absolwenci specjalności są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL. Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91 % absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów.
Absolwenci studiów II stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich (poziom 8) oraz na wielu studiach podyplomowych. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria systemów wytwarzania)
Zobacz pełny opis kierunku (Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych)
Zobacz pełny opis kierunku (Informatyka w inżynierii mechanicznej)
Zobacz pełny opis kierunku (Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego)
Zobacz pełny opis kierunku (Maszyny górnicze)
Zobacz pełny opis kierunku (Komputerowe wspomaganie projektowania)
Zobacz pełny opis kierunku (Transport linowy)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria materiałów konstrukcyjnych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Літній семестр, 2022/2023

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Літній семестр, 2022/2023

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Літній семестр, 2022/2023

Inżynieria systemów wytwarzania

Літній семестр, 2022/2023

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Літній семестр, 2022/2023

Komputerowe wspomaganie projektowania

Літній семестр, 2022/2023

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Літній семестр, 2022/2023

Maszyny górnicze

Літній семестр, 2022/2023

Transport linowy

Літній семестр, 2022/2023

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Зимовий сместр, 2023/2024

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Зимовий сместр, 2023/2024

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Зимовий сместр, 2023/2024

Inżynieria systemów wytwarzania

Зимовий сместр, 2023/2024

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Зимовий сместр, 2023/2024

Komputerowe wspomaganie projektowania

Зимовий сместр, 2023/2024

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Зимовий сместр, 2023/2024

Maszyny górnicze

Зимовий сместр, 2023/2024

Transport linowy

Зимовий сместр, 2023/2024

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Літній семестр, 2023/2024

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Літній семестр, 2023/2024

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Літній семестр, 2023/2024

Inżynieria systemów wytwarzania

Літній семестр, 2023/2024

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Літній семестр, 2023/2024

Komputerowe wspomaganie projektowania

Літній семестр, 2023/2024

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Літній семестр, 2023/2024

Maszyny górnicze

Літній семестр, 2023/2024

Transport linowy

Літній семестр, 2023/2024