2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

brak

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Program kształcenia na stopniu magisterskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola,Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 7/2021 z dnia 3 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka w analizie sieci i systemów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Ewolucja sieci
Лекція: 24
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Zarządzanie i ekonomia projektów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Bezpieczeństwo sieci korporacyjnych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Jakość obsługi w sieciach
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Metody symulacyjne
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Komunikacja i myślenie projektowe
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka w projektowaniu sieci i systemów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 24
4 Іспит O
Sieci sterowane programowo
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Przedsiębiorczość innowacyjna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Metodyki projektów teleinformatycznych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (kierunek: Teleinformatyka)
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty obieralne semestr 2
Сума аудиторних годин: 270
12 Залік W

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elementy ekosystemu teleinformatycznego
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 3
Сума аудиторних годин: 305
8 Залік W