A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Odlewnictwa

Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (KWPI) jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów. Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje wiedzę podstawową z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Daniel Gurgul

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 25
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 25
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 20
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 60
8.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
1.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 O
Лекція: 45
Семінарські заняття: 15
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Семінарські заняття: 10
1.0 Залік O
Лекція: 45
Семінарські заняття: 90
9.0 O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором