A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych posiadają wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz matematyki. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwala absolwentom tego kierunku na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorach, gdzie kluczową role odgrywają zagadnienia związane z analizą danych informatyką. Pomimo że kształcenie jest nakierowane na analizę danych w zagadnieniach geologii, geofizyki, geoinformatyki, górnictwa inżynierii i ochrony środowiska, itp., absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w praktycznie każdym zespole zajmującym się akwizycją, przesyłem, składowaniem, analizą i interpretacją danych. Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwalają na podjęcie współpracy z innymi zespołami i tworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Inżynieria i Analiza Danych może kontynuować naukę na np. II stopniu studiów na kierunku Geoinformatyka.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Математичний аналіз
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лінійна алгебра
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Тренінги: 30
5.0 Іспит O
Диференціальні рівняння
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 60
8.0 O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 195
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 90
11.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 195
15.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором