A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również możliwość podjęcia pracy w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, jako inżynierowie nadzoru zajmujący się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami, pracownicy działów rozwoju firm, a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym.
Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku lub na kierunku o zbliżonym profilu, co pozwola im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wybranej specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 45
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2.0 Іспит O
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3.0 Залік O
Польові заняття: 60
3.0 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Польові заняття: 60
3.0 Залік O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 150
11.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 15
Тренінги: 30
4.0 O
Сума аудиторних годин: 150
13.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 180
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором