brak

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również możliwość podjęcia pracy w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, jako inżynierowie nadzoru zajmujący się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami, pracownicy działów rozwoju firm, a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym.
Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku lub na kierunku o zbliżonym profilu, co pozwola im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wybranej specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Sozologia
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2 Залік O
Matematyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Geometria i grafika komputerowa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy geologii I
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
2 Залік O
Biologia i ekologia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Przedmiot ekonomiczny do wyboru
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy geologii II
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2 Іспит O
Podstawy monitoringu środowiska
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Zajęcia terenowe z podstaw geologii i środowiska przyrodniczego
Польові заняття: 60
3 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
GIS (Systemy informacji przestrzennej)
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Podstawy biotechnologii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Geologia inżynierska z elementami gruntoznawstwa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Metodyka pobierania próbek środowiskowych
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elementy chemii organicznej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Mineralogia i petrografia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Hydrologia z elementami hydrogeologii
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy gospodarki odpadami
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
3 Залік O
Ochrona powietrza
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
2 Залік O
Technologie energetyczne
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Gleboznawstwo i ochrona gleb
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Zajęcia terenowe z kartografii sozologicznej
Польові заняття: 60
3 Залік O
Chemia środowiska
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Kartografia sozologiczna
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Podstawy geotechniki
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Dokumentacja środowiskowa
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Ochrona wód
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Instrumentalne metody analityczne I
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie w ochronie środowiska
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Залік O
Instrumentalne metody analityczne II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Geomateriały
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Oczyszczanie i uzdatnianie wód
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Іспит O
Odnawialne źródła energii
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Іспит O
Przedmioty do wyboru_semestr 5
Сума аудиторних годин: 150
11 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ocena oddziaływania na środowisko
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2 Залік O
Geofizyka środowiska
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Podstawy remediacji terenów zdegradowanych
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przedmiot w języku angielskim
Лекція: 15
Тренінги: 30
4 Залік O
Przedmioty do wyboru_semestr 6
Сума аудиторних годин: 150
13 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Przedmioty do wyboru_semestr 7
Сума аудиторних годин: 180
15 Залік O