A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych (uprawnień geologicznych różnych kategorii i uprawnień związanych z pracą w zakładach górniczych). Kierunek Geologia Stosowana kontynuuje tradycje kształcenia geologów AGH i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej i przemyśle wydobywczym. Absolwent tego kierunku posiada znajomość zagadnień z zakresu nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym. Absolwenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr inż. Piotr Olchowy

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Практичні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9.0 Іспит O
Польові заняття: 120
6.0 Залік O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Практичні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Тренінги: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Практичні заняття: 45
5.0 Іспит O
Польові заняття: 120
5.0 Залік O
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
Практичні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 150
11.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2.0 Іспит O
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 150
11.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 O
Лекція: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 180
15.0 O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором