A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Geoinformatyka może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Захальна геологія
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лінійна алгебра
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
6.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Залік O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 30
3.0 O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Польові заняття: 60
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 165
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 45
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 180
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 180
15.0 O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором