A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Program kształcenia zapewnia przygotowanie absolwentów do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką. Studia trwają siedem semestrów i kończą się pracą dyplomową. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera akustyka. Studenci nabywają solidne podstawy w zakresie wiedzy podstawowej: matematyki, fizyki, mechaniki, podstaw informatyki i programowania. W dalszej części studiów otrzymują szerokie wykształcenie w dwóch obszarach wiedzy: teorii drgań i akustyki, oraz elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów. Połączenie tych dwóch obszarów zapewnia dogłębne zrozumienie zjawisk akustycznych wraz z biegłym posługiwaniem się współczesnymi środkami technicznymi dla ich pomiaru, analizy i sterowania, a także zrozumienie zasad działania i tworzenia tych środków. Na końcowych semestrach studiów inżynierskich studenci poznają szczegółowo praktyczne obszary inżynierii akustycznej: pomiary akustyczne i wibracyjne, inżynierię dźwięku, reżyserię dźwięku, wibroakustykę, akustykę pomieszczeń, oraz inne obszary jej zastosowań. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (kształtowanie pożądanej akustyki wnętrz, izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce, oraz zastosowania akustyki biomedycznej. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu tego samego kierunku studiów i zdobyć kwalifikacje zawodowe II stopnia – stopień magistra. Mogą też kontynuować kształcenie na II stopniach studiów kilku innych kierunków w kraju związanych z akustyką.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 24
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 28
3.0 Іспит O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
2.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 13
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 56
8.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 45
- O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 42
6.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 24
Проектні заняття: 6
2.0 Залік O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
8.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 26
3.0 Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 13
2.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 38
4.0 O
Сума аудиторних годин: 78
6.0 O
Сума аудиторних годин: 70
4.0 O
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 42
10.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
8.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 66
6.0 O
Сума аудиторних годин: 81
6.0 O
Сума аудиторних годин: 120
8.0 O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 14
Семінарські заняття: 13
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 136
10.0 O
Семінарські заняття: 14
1.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором