2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

brak

Program kształcenia zapewnia przygotowanie absolwentów do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką. Studia trwają siedem semestrów i kończą się pracą dyplomową. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera akustyka. Studenci nabywają solidne podstawy w zakresie wiedzy podstawowej: matematyki, fizyki, mechaniki, podstaw informatyki i programowania. W dalszej części studiów otrzymują szerokie wykształcenie w dwóch obszarach wiedzy: teorii drgań i akustyki, oraz elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów. Połączenie tych dwóch obszarów zapewnia dogłębne zrozumienie zjawisk akustycznych wraz z biegłym posługiwaniem się współczesnymi środkami technicznymi dla ich pomiaru, analizy i sterowania, a także zrozumienie zasad działania i tworzenia tych środków. Na końcowych semestrach studiów inżynierskich studenci poznają szczegółowo praktyczne obszary inżynierii akustycznej: pomiary akustyczne i wibracyjne, inżynierię dźwięku, reżyserię dźwięku, wibroakustykę, akustykę pomieszczeń, oraz inne obszary jej zastosowań. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (kształtowanie pożądanej akustyki wnętrz, izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce, oraz zastosowania akustyki biomedycznej. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu tego samego kierunku studiów i zdobyć kwalifikacje zawodowe II stopnia – stopień magistra. Mogą też kontynuować kształcenie na II stopniach studiów kilku innych kierunków w kraju związanych z akustyką.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Grafika inżynierska i dokumentacja projektów
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 24
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 28
3 Іспит O
BHP i ergonomia
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
Ochrona środowiska
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 13
2 Залік O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Metodyki i techniki programowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 56
8 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Elektrotechnika i teoria obwodów
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Analiza matematyczna 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy obieralny IA 1
Лекторат: 30
- Залік O
Fizyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Залік O
Podstawy probabilistyki i statystyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Języki programowania wysokiego poziomu
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy obieralny IA 2
Лекторат: 45
- Залік O
Programowanie w środowisku Matlab
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 42
6 Залік O
Teoria drgań
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Programowanie w środowisku LabView
Лабораторні заняття: 24
Проектні заняття: 6
2 Залік O
Podstawy akustyki
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
8 Іспит O
Metrologia i systemy pomiarowe
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Przetwarzanie sygnałów 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy obieralny IA 3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Elektroakustyka
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Miernictwo wibroakustyczne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 26
3 Залік O
Matematyka w inżynierii akustycznej
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
4 Іспит O
Obieralne IA
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 13
2 Залік O
Akustyka architektoniczna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Przetwarzanie sygnałów 2
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Statystyka dla akustyków
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obieralne IA - zalecane dla specjalności M
Сума аудиторних годин: 38
4 Залік O
Obieralne IA
Сума аудиторних годин: 78
6 Залік O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności D
Сума аудиторних годин: 70
4 Залік O
Audio engineering - fundamentals and systems
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 42
10 Іспит O
Analogowe układy elektroniczne
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
8 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obieralne IA
Сума аудиторних годин: 66
6 Залік O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności M
Сума аудиторних годин: 81
6 Залік O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności D
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Uniwersalizm modelowania matematycznego
Лекція: 14
Семінарські заняття: 13
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obieralne IA
Сума аудиторних годин: 136
10 Залік O
Obowiązkowy do wyboru IA
Семінарські заняття: 14
1 Залік O
Technika cyfrowa i mikroprocesorowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O