A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 26
Проектні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
10.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 36
Лабораторні заняття: 24
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Проектні заняття: 28
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 14
8.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 28
3.0 O
Сума аудиторних годин: 42
3.0 O
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
5.0 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 14
7.0 Іспит O
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 40
3.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 39
Проектні заняття: 26
5.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 66
5.0 O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 42
3.0 O
Сума аудиторних годин: 34
2.0 O
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 26
5.0 Іспит O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 26
Проектні заняття: 14
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Контрольні та перехідні роботи: 45
3.0 O
Сума аудиторних годин: 40
3.0 O
Проектні заняття: 45
3.0 O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 O
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 36
3.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 O
Семінарські заняття: 15
3.0 O
Сума аудиторних годин: 28
3.0 O
Сума аудиторних годин: 42
3.0 O
Сума аудиторних годин: 36
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором