brak

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zapis konstrukcji 1
Лекція: 26
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Techniki wytwarzania
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Іспит O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1
Лекція: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Techniki informatyczne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Matematyka 1
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
10 Іспит O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Informatyka
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Mechanika 1
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Лекторат: 30
- Залік O
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 36
Лабораторні заняття: 24
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Zapis konstrukcji 2
Проектні заняття: 28
2 Залік O
Matematyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
8 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 14
8 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3
Сума аудиторних годин: 42
3 Залік O
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Mechanika 2
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
5 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Podstawy automatyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 14
7 Іспит O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Лекторат: 45
- Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
5 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7
Сума аудиторних годин: 40
3 Залік O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2 z egzaminem
Лекторат: 60
5 Іспит O
Sterowanie ciągłe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 39
Проектні заняття: 26
5 Іспит O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6
Сума аудиторних годин: 66
5 Залік O
Metrologia i techniki pomiarowe
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania i prac inżynierskich - Obieralny 9
Сума аудиторних годин: 42
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8
Сума аудиторних годин: 34
2 Залік O
Sterowanie dyskretne
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 26
5 Іспит O
Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Залік O
Analiza sygnałów i identyfikacja
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Technika mikroprocesorowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Іспит O
Podstawy robotyki
Лекція: 26
Проектні заняття: 14
4 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12
Контрольні та перехідні роботи: 45
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10
Сума аудиторних годин: 40
3 Залік O
Grupa modułów specjalistycznych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11
Проектні заняття: 45
3 Залік O
Napędy elektryczne
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Grupa modułów - Praktyki studenckie
Професійна практика: 0
4 Залік O
Roboty przemysłowe
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Systemy czasu rzeczywistego
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Przemysłowe systemy sterowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupa modułów specjalistycznych - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13
Сума аудиторних годин: 36
3 Залік O
Grupa modułów specjalistycznych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Grupa modułów specjalistycznych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O
Grupa modułów specjalistycznych - Systemy i projektowanie machatroniczne (ang.) - Obieralny 16
Сума аудиторних годин: 42
3 Залік O
Grupa modułów specjalistycznych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14
Сума аудиторних годин: 36
3 Залік O