brak

 

Celem kształcenia na kierunku „Inżynieria obliczeniowa” jest wyjście naprzeciw potrzebom współczesnego przemysłu i nauki, które coraz częściej poszukują absolwentek i absolwentów, łączących umiejętności programistyczne z wiedzą w zakresie nauk podstawowych, co pozwala im rozumieć i rozwijać różnorodne modele obliczeniowe. Przekazana w procesie kształcenia wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych: programowania, administracji systemami, przeprowadzania eksperymentów obliczeniowych, wykorzystania rozmaitych narzędzi, w tym systemów komercyjnych i oprogramowania otwartego.

Istotnym elementem programu studiów na kierunku „Inżynieria obliczeniowa” jest uwzględnienie w szerokim stopniu możliwości dostosowania profilu kształcenia do własnych zainteresowań i różnych dziedzin zastosowań. Wybór odpowiednich przedmiotów, pozwalający na zdecydowane wyjście poza zakres tradycyjnych metod numerycznych, w kierunku takich technik jak: sztuczna inteligencja, algorytmy ewolucyjne, automaty komórkowe, sieci neuronowe, systemy agentowe, sztuczne systemy immunologiczne czy wiele innych technik inspirowanych procesami z zakresu biologii lub nauk humanistycznych, daje możliwość innowacyjnej działalności w różnorodnych dziedzinach, jak np. modelowanie procesów technologicznych, projektowanie nowych materiałów, modelowanie procesów transportu, symulacje złożonych sieci teleinformatycznych, modelowanie zjawisk biologicznych czy procesów społecznych.

Absolwentki i absolwenci kierunku „Inżynieria obliczeniowa”  są wszechstronnie przygotowani do uczestnictwa w zespołach programistycznych, w szczególności zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki. Posiadają cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań, potrafią modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez dobór danych wejściowych, modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Są także przygotowani do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych w dowolnym obszarze zastosowań informatyki.

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia..

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Danuta Szeliga, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Prawo patentowe
Лекція: 14
1 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy informatyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3 Залік O
Algebra
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Analiza matematyczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy programowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Architektury komputerów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Algorytmy i struktury danych I
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Systemy operacyjne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Programowanie obiektowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Analiza matematyczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Obieralny przedmiot humanistyczny i społeczny I
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Język obcy do wyboru (2 semestr, 30 godzin)
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy baz danych
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Równania różniczkowe i rachunek wariacyjny
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Projektowanie oprogramowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Sieci komputerowe i administracja systemów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Іспит O
Algorytmy i struktury danych II
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
Nowoczesne materiały
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Іспит O
Język obcy do wyboru (3 semestr, 45 godzin)
Лекторат: 45
- Залік O
Obieralny przedmiot humanistyczny i społeczny II
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Programowanie aplikacji użytkowych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Nowoczesne technologie
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Іспит O
Modelowanie matematyczne w nauce i technice
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Statystyczna analiza danych
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Geometria obliczeniowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Język obcy do wyboru (4 semestr, 60 godzin)
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przetwarzanie równoległe i rozproszone
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Optymalizacja
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
Дискретне моделювання
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
Wizualizacja danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Warsztaty modelowania
Тренінги: 84
10 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Narzędzia modelowania w inżynierii
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Blok dyplomowania I
Лекція: 112
Лабораторні заняття: 98
15 Залік O
Przedmiot obieralny w języku angielskim
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok dyplomowania II
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15 Залік O