A A A
pl | en | uk
2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

brak

Inżynieria Procesów Przemysłowych stanowi podstawę rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Obejmuje ona projektowanie, wytwarzanie i formowanie wyrobów i ich komponentów uwzględniając najnowsze trendy rozwoju przemysłu.

Wybierając kierunek Inżynieria Procesów Przemysłowych absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie procesów wytwarzania i technik formowania wyrobów metalowych oraz inteligentnego projektowania linii technologicznych. Poznają najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Zrozumieją konieczność ochrony surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady „green deal” zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Studenci zyskają także kluczową wiedzę z obszaru najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących w praktyce przemysłowej elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, technik cyfryzacji czy druku 3D i szybkiego prototypowania zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 i 5.0.

Studia na kierunku Inżynieria Procesów Przemysłowych umożliwią zatem zdobycie szerokiej wiedzy i praktyki przemysłowej na temat wytwarzania zaawansowanych technologicznie oraz funkcjonalnie materiałów i wyrobów gotowych. Jest to niezbędne dla szybkiego rozwoju tak wymagających obszarów zastosowań jak: motoryzacja, energetyka, lotnictwo, elektronika, telekomunikacja, czy medycyna. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 13/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do fizyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Materiały inżynierskie
Лекція: 28
3 Залік O
Podstawy programowania inżynierskiego
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Technologie wytwarzania materiałów inżynierskich
Лекція: 28
Тренінги: 28
3 Залік O
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka metali
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
7 Іспит O
Chemia fizyczna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Nauka o materiałach
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Grafika inżynierska
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Język obcy, semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technika cieplna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Statystyka
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Technologie metalurgiczne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
5 Іспит O
Automatyzacja procesów
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Залік O
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przedmiot obieralny humanizujący 1
Лекція: 14
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Język obcy, semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie wytwarzania przyrostowego
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Technologie formowania materiałów I
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 36
5 Іспит O
Wstęp do wirtotechnologii
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wymiana ciepła
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Logistyka produkcji
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
4 Залік O
Metody badań materiałów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy, semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zrównoważony rozwój przemysłu
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Gospodarka energetyczna procesów
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
3 Іспит O
Technologie formowania materiałów II
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Іспит O
Technologie ubytkowe CAM
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Techniki symulacji numerycznych CAE
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Сума аудиторних годин: 42
3 Залік O
Blok obieralny w sem. 5
Сума аудиторних годин: 126
12 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Gospodarka odpadami
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Ograniczenia procesowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Techniki wirtualizacji materiałów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Blok obieralny w sem. 6
Сума аудиторних годин: 168
12 Іспит O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmiot obieralny humanizujący 2
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O
Blok obieralny w sem. 7
Сума аудиторних годин: 168
12 Залік O