A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекторат: 60
5.0 O
Сума аудиторних годин: 90
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 90
6.0 O
Сума аудиторних годин: 45
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 120
8.0 O
Сума аудиторних годин: 105
8.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
Сума аудиторних годин: 45
3.0 O
Лабораторні заняття: 45
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором