A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 165
13.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 75
Проектні заняття: 60
13.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 45
3.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 O
Сума аудиторних годин: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором