A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Program studiów I stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, poznać opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo, a także przyczyny i skutki degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej. Ponadto umożliwia poznanie metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej, formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów, podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.
Zakres i program studiów pozwalają także nabyć umiejętność opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, oceny stopnia degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej oraz biologicznych metod oceny jakości środowiska, a następnie opracowania i interpretacji wyników badań. Absolwent kierunku potrafi wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
Сума аудиторних годин: 60
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Сума аудиторних годин: 75
9.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 75
9.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Професійна практика: 0
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Польові заняття: 25
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 75
9.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 105
9.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором