brak

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Geometria wykreślna
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Geodezja
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Chemia (budowlana)
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Залік O
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Technologie informacyjne
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika teoretyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Materiały budowlane
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Budownictwo ogólne
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Matematyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Budownictwo ogólne
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Podstawy architektury i urbanistyki
Лекція: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Fizyka budowli
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Mechanika gruntów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Mechanika teoretyczna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Technologia betonu
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Залік O
Język obcy - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody obliczeniowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Fundamentowanie
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Mechanika budowli
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Budownictwo komunikacyjne
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Instalacje budowlane
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Praktyka zawodowa I
Професійна практика: 0
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Język obcy - semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Konstrukcje murowe i drewniane
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Ekonomika budownictwa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Technologia robót budowlanych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Mechanika budowli
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Konstrukcje metalowe
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Konstrukcje betonowe
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Konstrukcje betonowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Podstawy BIM
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Prawo budowlane
Лекція: 15
1 Залік O
Budownictwo przemysłowe
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Іспит O
Praktyka zawodowa II
Професійна практика: 0
2 Залік O
Konstrukcje metalowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Organizacja produkcji budowlanej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Zajęcia terenowe z geotechniki (1 tydzień)
Лабораторні заняття: 30
1 Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bu
Лекція: 60
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 30
12 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 15
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bu
Сума аудиторних годин: 75
9 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Лекція: 30
2 Залік O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O