A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kierunek "Nanoinżynieria materiałów" pozwoli absolwentowi na uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki. W szczególności, nanomateriały o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym (kropki kwantowe w wyświetlaczach LCD i OLED; układy opto-elektroniczne; sensory i przetworniki), kosmetycznym (filtry UV, barwniki), chemicznym (kataliza w różnorakich reakcjach; modyfikowanie właściwości tworzyw i polimerów; pokrycia funkcjonalne), farmaceutycznym (inteligentne dostarczanie leków; terapie anty-nowotworowe; pokrycia biokompatybilne na implanty), metalurgicznym (pokrycia ochronne i funkcjonalne), energetycznym (magazynowanie i konwersja energii) oraz przemyśle tzw. wysokich technologii. Ta ostatnia dziedzina jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu oferującą produkty będące do niedawna w sferze science-fiction. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w inżynierii na poziomie atomowym (nanoinżynierii) pozwalającej na miniaturyzację układów już znanych oraz wytwarzanie nowych, inteligentnych materiałów i układów. Studenci oprócz zapoznania się z zagadnieniami związanymi z nanomateriałami i nanostrukturami zdobędą umiejętności pracy z zaawansowanymi urządzeniami i metodami obliczeniowymi służącymi do wytwarzania, badania, funkcjonalizacji oraz projektowania i optymalizacji układów o możliwościach wykraczających poza obecny stan techniki. Program studiów czerpie z zaplecza naukowego dwóch wydziałów AGH: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, które posiadają najwyższą kategorię naukową A+, co gwarantuje najwyższy poziom kształcenia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku "Nanoinżynieria materiałów" mają na celu wypromowanie i wprowadzenie na rynek pracy grupy dobrze i wszechstronnie wykształconych inżynierów ukierunkowanych na zastosowania badań podstawowych w innowacyjnych gałęziach gospodarki opartych na nanoinżynierii.

Należy podkreślić, że wiedza zdobyta przez uczestników tych studiów wpisuje  się w obecnie panujące trendy w wiodących gospodarkach światowych. Tym samym perspektywa zatrudnienia absolwentów kierunku "Nanoinżynieria materiałów" w sektorze państwowym, prywatnym bądź w jednostkach badawczo-rozwojowych w kraju i zagranicą  staje się realna, gdyż specjaliści tej klasy będą poszukiwani przez pracodawców w celu zwiększenia konkurencyjności ich firm na rynku nowoczesnych materiałów i technologii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 33/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 11/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 60
7.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Сума аудиторних годин: 60
8.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінар: 15
6.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 60
8.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Професійна практика: 0
6.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 120
10.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 120
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором